Volgens links is het een verrijking

De mens is vrij geboren. Maar niet als men ter wereld wordt gebracht in een islamitische collectivistische cultuur. De vrijdom is dan geen recht, maar eerder het hoogst gestolen goed.

Stille moordenaars

De Afghaanse Madina Hamidi vertolkt met Leven in waarheid de wanhoopskreet van zo veel slachtoffers.
Wie niet leeft volgens de voorgeschreven religieuze en culturele geplogenheden, krijgt onverbiddelijk  te maken met uitsluiting, verstoting, doodsbedreigingen. De Nederlandse Lale Gül met haar Ik ga leven is er een voorbeeld van.
Wie haar eigen leven wil leiden, wordt een weerloos slachtoffer van psychologische marteling, eenzaamheid, tot zelfs fysieke pijn. Misdadig dat de goede linksmensen dit voortdurend negeren, goedpraten, minimaliseren, ontkennen..

Na vier jaar vluchten belandde de Afghaanse Madina Hamidi op twaalfjarige leeftijd met haar moeder, zussen en broer in ons land. Ze bouwde hier een nieuwe leven uit, maar botste daarbij almaar feller met de verstikkende invloed van de Afghaanse cultuur en de islam. Haar boek Leven in Waarheid is deels een persoonlijk relaas, maar vooral ook een vlijmscherpe aanklacht tegen het misbruik van godsdienst en traditie. ‘Onder het mom van ‘religieuze noodzaak’ worden vaak criminele culturele en religieuze gebruiken ongestraft voortgezet.’

Onderdrukking voor wie niet volgt

Ook voor Afghanen – of andere moslims – die hier in West-Europa belanden is de sociale druk van de gemeenschap zodanig groot dat bijna iedereen plooit. ‘Je kent hier niets of niemand, en je belandt dus haast automatisch in een sociale omgeving van gelijkgezinden.’

Moslims beweren dan wel dat de islam tegen elke vorm van discriminatie is, de praktijk laat zien dat dit een verzinsel is om het eigen geweten te sussen. Die zogenaamde tolerantie, gelijke behandeling, gelijkwaardigheid en respect, het bestaat alleen maar op papier.

Zelfs onze mainstream media kopten enkele dagen geleden dat genitale verminking bij meisjes en vrouwen in België vervierdubbeld is. Assita Kanko schreef er een ontroerend boek over ‘Omdat je een meisje bent’ .. opnieuw verkrijgbaar in onze boekhandel.

Vrijheid?

‘Nergens maakte ik meer discriminatie mee dan in islamitische landen’, verklaart Hamidi in een interview elders op Doorbraak. En, slaat ze de nagel op de kop,  ‘Wat betekende die vrijheid waarvoor we naar Europa gevlucht waren dan precies, als ik nu verplicht werd om hier op exact dezelfde wijze te leven als onder het taliban-regime? 

‘Te vaak worden problemen die inherent zijn aan islam geminimaliseerd of zelfs ontkend: het is net het gebrek aan een grondige kennis en studie van de islamitische religie dat de basis vormt voor intellectuele manipulatie en blindheid.’

Leven in waarheid is deze week ons boek van de week: tijdelijk tegen een voordeelprijs in onze boekenwinkel boeken.doorbraak.be

Bestel hier uw exemplaar