Bijna zes op de tien bedrijven met meer dan vijftig werknemers is resoluut tegen de afschaffing van het ziektebriefje bij één dag afwezigheid. Dat blijkt dinsdag uit een werkgeversbevraging van hr-dienstverlener Securex.

Meeste bedrijven tegen afschaffing ziektebriefje voor één dag

Begin juni kondigden de bevoegde federale ministers Frank Vandenbroucke en Pierre-Yves Dermagne een maatregel aan waarbij werknemers van ondernemingen van meer dan vijftig werknemers maximaal drie keer per jaar één dag wegens ziekte afwezig kunnen zijn zonder daarvoor een ziektebriefje te moeten indienen.

Ruim de helft (55,8%) van de bedrijven met meer dan vijftig werknemers is resoluut tegen de afschaffing. Slechts een op de vijf (19,7%) is bereid de maatregel te accepteren en een kwart (24,5%) zegt daar misschien toe bereid te zijn. Bij grotere bedrijven die minstens 25 procent arbeiders tellen, is dat slechts 8,8 procent.

Drie kwart (76%) van de werkgevers vrezen dat de maatregel zal leiden tot een stijging van het aantal afwezigheden van één dag. Slechts een op de tien (11,6%) vreest niet meer afwezigheden van één dag.

Momenteel verplichten meer dan acht op de tien (83,5%) bedrijven met minstens vijftig werknemers hun personeelsleden om altijd een ziektebriefje in te dienen wanneer zij één dag uit zijn door ziekte. Bij minder dan een op tien (8,7%) wordt dit nooit gevraagd. Een verplichting is minder vaak (69,2%) aan de orde in de regio Brussel, waar grotere bedrijven doorgaans meer bedienden tewerkstellen. Vooral grotere bedrijven met meer dan een kwart arbeiders in dienst verplichten systematisch het ziektebriefje voor één dag ziekteafwezigheid (90,7%). De nieuwe maatregel zal dus een fikse omschakeling vereisen bij de grotere bedrijven in België.

De bevraging werd uitgevoerd door Securex tussen 30 juni tot en met 12 juli 2022 bij 1.105 werkgevers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Exact 28,1 procent van de respondenten heeft meer dan vijftig werknemers.