Ten laatste half februari krijgen 950.000 gezinnen in ons land 80 euro. Het gaat om een maatregel die vorig jaar door de regering werd genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren.

Door de historisch hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas nam de regering een aantal maatregelen. Zo werden de sociale tarieven voor gas en stroom niet alleen uitgebreid, maar ook verlengd tot eind maart 2022. Er werd ook een premie van 80 euro voorzien om de prijsstijging binnen het sociaal tarief te milderen. Concreet krijgen burgers die op 30 september vorig jaar recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalige forfait van 80 euro, zo communiceert de federale overheidsdienst Economie vrijdag. Die krijgen dat bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Een aanvraag indienen is dus niet nodig. De leveranciers moeten de rechthebbenden contacteren voor eind januari, en hebben dan twaalf werkdagen om dat te betalen.  Bron: Knack