Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil vanaf volgend academiejaar bindende proeven voor beginnende leerkrachten. Dat heeft hij gezegd in “Villa Politica”. Volgens Weyts moet de kwaliteit van ons onderwijs dringend worden opgekrikt. Daarom wil hij ook in heel Vlaanderen proeven organiseren voor leerlingen van het 4e en 6e leerjaar in het lager en voor leerlingen van het 2e en 6e leerjaar in het secundair onderwijs. In het Vlaams Parlement botst de minister op veel scepsis.

Rik Arnoudt

Update wo 01 jun  16:19

wo 01 jun  14:50

Het gaat niet zo best met ons onderwijs, en zeker niet met de kwaliteit ervan. Dat bleek vanmorgen eens te meer uit resultaten van peilingstoetsen die vorig jaar werden afgenomen bij meer dan 6.000 leerlingen uit het 6e leerjaar lager onderwijs.

Als er tekorten worden vastgesteld, moet daaraan geremedieerd worden van bij het begin

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Onderwijs

Twaalfjarigen scoren slechter voor wiskunde en ICT, Onderwijsminister Weyts: “Resultaten zijn alarmerend”

wo 01 jun

08:15

Weyts wil daar dringend iets aan doen. “Bijvoorbeeld wil ik een startproef invoeren voor volgend academiejaar, een startproef die een goede blik geeft voor de kandidaat-leraar over opleiding en niveau van de opleiding.” En als er problemen blijken te zijn, moet daar ook iets aan gebeuren. “Als er tekorten worden vastgesteld, moet daaraan geremedieerd worden van bij het begin.”

Maar Weyts wil nog meer. “Ook inhoudelijk moeten we samen met de lerarenopleiding actualiseren en veel meer gaan voorbereiden op de praktijk van vandaag. De klas van vandaag is niet meer dezelfde als die van tien jaar geleden.”

Volgens Weyts heeft het lerarentekort van vandaag iets te maken met de onderwijskwaliteit. Als die kwaliteit verbetert, zal het onderwijs ook aantrekkelijker worden en dus meer leerkrachten lokken.

Ben Weyts legt uit waarom een bindende proef voor startende leerkrachten een goede zaak kan zijn.

De afgelopen 20 jaar is het fout gelopen met de kwaliteit van ons onderwijs

Onderwijswereld na slechte wiskundecijfers bij leerlingen: minder abstracte leerplannen en meer en betere leerkrachten

Maar ook de leerlingen wil minister Weyts beter opvolgen, zowel in het lager als in het secundair onderwijs. “Ik wil dat we jaarlijks een vinger aan de pols kunnen houden en de kwaliteit van ons onderwijs kunnen monitoren, zeker op het vlak van Nederlands en wiskunde.” De oplossing: identieke proeven voor leerlingen in heel Vlaanderen op vier verschillende momenten in hun schoolcarri√®re.  “We willen dus Vlaanderen-brede proeven kunnen organiseren die gelijk zijn in alle scholen in heel Vlaanderen: in het 4e en 6e leerjaar en in het 2e en 6e jaar secundair.”

Dat is volgens hem niet alleen nuttig om de evolutie van de onderwijskwaliteit te meten, maar ook omdat scholen zich dan kunnen vergelijken met “vergelijkbare scholen”. “Ik denk dat elke school wel wil weten of zij het beter of minder goed doen”, aldus de minister. Bijsturen kan dan, bijvoorbeeld met hulp van de inspectie.

“De afgelopen 20 jaar is het fout gelopen met de kwaliteit van ons onderwijs”, geeft Weyts toe. “Het gaat er niet over wie verantwoordelijk is voor de achteruitgang. Wel over wie verantwoordelijk is voor de vooruitgang.”

Daarnaast wil de minister ook zo snel mogelijk werk maken van nieuwe eindtermen voor het lager onderwijs.

Ben Weyts wil ook leerlingen in heel Vlaanderen beter gaan opvolgen.

Onderwijskwaliteit kwam ook aan bod in een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Daar bleek dat lang niet iedereen de voorstellen van minister Weyts voldoende vindt. “Dit gaat het niet doen. Dit zijn niet de antwoorden die we nodig hebben”, vindt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meulemans (Groen). “We hebben meer goede leerkrachten in de klas nodig.” Ze pleit onder meer voor meer praktijk in de lerarenopleiding, een betere ondersteuning van beginnende leerkrachten, het aantrekken van meer zij-instromers.

Opvallend is dat ook coalitiepartner Open VLD niet helemaal op de lijn van Ben Weyts zit. “Om te leren moet je mensen hebben die de leerstof geven”, zegt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). “Als er geen leerkrachten zijn, kan je niet verwachten dat de leerstof op een goede manier wordt aangeleerd.”

“We zitten in een perfecte storm”, geeft Vlaams fractieleider Hannelore Goeman (Vooruit). “Elke keer dat er een vacature blijft openstaan, wordt de werkdruk op de leerkrachten die overblijven alleen maar groter”, aldus Goeman. “Ik heb geen centrale tests nodig om te weten wat het probleem is. Het vergt ook geen hogere wiskunde om te weten wat de oplossing is.”

Lees  ook:  Een reddingsboei voor de scholen – GO! (g-o.be)