Afschaffing van de Senaat: geen woorden maar daden!

Op 8 januari pleitte Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld) in Het Nieuwsblad voor de afschaffing van de Senaat. N-VA-fractievoorzitter in de Senaat Karl Vanlouwe steunt die oproep maar hekelt het gebrek aan daden: “Ik kan alleen maar hopen dat het Open Vld deze keer menens is, en dat het meer zijn dan holle woorden.”

De N-VA is al jarenlang consequent pleitbezorger voor de afschaffing van de Senaat. Sinds de laatste staatshervorming is die instelling compleet overbodig geworden en dus een financiële verliespost voor de burger. Het is dan ook niet verwonderlijk dat N-VA-fractieleider in de Senaat Karl Vanlouwe de verklaringen van Senaatsvoorzitter D’Hose toejuicht.

Gebrek aan consequentie bij Open VLD

Wel stelt hij zich vragen bij het gebrek aan consequentie en daden bij Open VLD: “Ik hoor voorzitter D’Hose graag pleiten voor de afschaffing van de Senaat. Maar ik stel enkel vast dat haar partij geen concrete stappen onderneemt om die afschaffing te realiseren. Ik kan alleen maar hopen dat het Open VLD deze keer menens is, en dat het meer zijn dan holle woorden.”

Tijdens de vorige legislatuur stemde Open VLD overigens tegen het N-VA-voorstel om de grondwetsartikelen met betrekking tot de Senaat voor herziening vatbaar te laten verklaren tijdens de vorige legislatuur. Zo werd de afschaffing van de Senaat voor minstens vier jaar onmogelijk.

Activistische Senaat

Bovendien stelt Vanlouwe zich vragen bij de houding van Open VLD in de Senaat, die vaak bijzonder activistisch is: “Met de N-VA klagen we steeds aan dat de Senaat zich bezighoudt met allerhande zaken die niet tot haar uiterst beperkte bevoegdheden behoren. We halen daarmee echter vaak bakzeil, ook bij Open VLD. Het komt geregeld voor dat Open VLD-senatoren voorstellen tot resolutie of themadebatten indienen die totaal niet tot de bevoegdheid van de Senaat behoren.”

Bron: N-Va