De nieuwe effectentaks van de regering van premier Alexander De Croo heeft in haar eerste jaar 379 miljoen euro opgebracht. Dat is vijf procent minder dan begroot, maar wel ruim de helft meer dan de eerste versie die in 2019 vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof.

Het tarief van de nieuwe taks bleef hetzelfde als de vernietigde taks van de vorige regering van Charles Michel: 0,15 procent. Maar de drempel werd hoger gelegd, van 500.000 naar 1 miljoen euro. Dat de opbrengst toch meer dan de helft hoger ligt dan de eerste versie, komt omdat de reikwijdte van de belasting verruimd werd, zo schrijft De Tijd.

In de eerste plaats moeten nu ook bedrijven, andere rechts­personen en juridische constructies effectentaks betalen. De regering wilde zo voorkomen dat zeer rijke Belgen de taks omzeilen. Er is ook een strenge antimisbruikbepaling ingevoerd om te verhinderen dat eigenaars de taks ontwijken door het aantal titularis­sen van een rekening te verhogen.

‘Aangezien de rekeningen van de staat nog niet zijn afgesloten, is 379 miljoen een voorlopig cijfer’, zegt minister van Financiën Peter Van Peteghem (CD&V). ‘Maar gezien de volatiliteit van de beurskoersen blijft het verschil binnen de perken. We kunnen zeggen dat de voorziene ramingen gehaald worden. Dat is goed nieuws voor de financiering van de gezondheidszorg, zoals destijds werd beslist.’

Nu is de hamvraag of de nieuwe versie juridisch standhoudt. Al zeven partijen hebben bij het Grondwettelijk Hof een vraag tot vernietiging ingediend. Het gaat onder meer om Assuralia, de koepel van de verzekeraars, en om de Vlaamse Federatie van Beleggers.

Neutr-On vindt dit al een goed begin om de rijken extra te laten betalen maar onvoldoende.

Neutr-On steunt het wetsvoorstel van PVDA voor een vermogensbelasting, zie deze link