Leerlingen ASO, KSO en TSO kunnen vanaf volgend schooljaar in sommige scholen  kiezen voor de opleiding Defensie en veiligheid.

Het onderwijs en de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werken al meer dan tien jaar samen aan de opleidingen Veiligheidsberoepen en Integrale veiligheid.  Met de nieuwe opleiding wil het onderwijs zich richten tot een jonger doelpubliek. De opleiding  moet  een antwoord bieden op de groeiende vraag naar gemotiveerde kandidaten voor onder meer het leger, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen en de politie.

De studierichting Defensie en veiligheid is open voor leerlingen die het vierde jaar ASO, KSO of TSO succesvol hebben afgerond. Dit is de enige manier om binnen het secundair onderwijs specifieke vaardigheden te verwerven in functie van een brede waaier aan veiligheidssectoren.  Er is geen specifieke vooropleiding, maar er is wel een reeks toelatingsvoorwaarden, voornamelijk gericht op sportieve en medische geschiktheid. Ook interesse voor wetgeving is niet onbelangrijk.

Toelatingsproeven

Naast theorielessen worden de leerlingen verder geschoold met observatieactiviteiten, cursussen, briefings en inleefstages. Het is geen kamp Waes, wel een opstap richting veiligheidsberoepen bij de brandweer, defensie, gevangeniswezen, politie en bewakingssector.

Na de opleiding hebben de leerlingen alle attesten, getuigschriften en certificaten die nodig zijn om zelf een veiligheidsberoep te starten. Tijdens het zesde jaar kunnen ze deelnemen aan toelatingsproeven, waardoor ze na de zomer hun nieuwe job al kunnen aanvatten.  Na het zesde jaar kunnen ze gaan verder studeren voor een specifiek veiligheidsberoep. Wie toch niet in de wieg gelegd blijkt voor een job in de veiligheidssector, kan nog steeds doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.