“Transparantie is goed, maar cijfers zeggen niet alles”
De krant Het Nieuwsblad heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee ouders de prestaties van scholen kunnen vergelijken en dat is een primeur. De onderwijskoepels zijn tevreden met de transparantie, maar experts waarschuwen er wel voor dat ouders niet alleen op de tool mogen afgaan om hun keuze te maken.

Het aantal A, B en C-attesten, hoeveel kinderen doorstromen naar hoger onderwijs en hoe ze daar presteren, het is allemaal te vinden in een nieuwe tool op de site van Het Nieuwsblad. De krant maakte gebruik van de openbaarheid van bestuur om de bergen aan informatie van de onderwijsadministratie in handen te krijgen. 

Het is de eerste keer dat de gedetailleerde informatie over alle middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel naar buiten komt. Ouders kunnen simpelweg de naam van een school ingeven en krijgen dan een uitgebreid rapport over hoe de leerlingen van die school presteren en ook wat de sociale achtergrond is van de kinderen.

Onderwijskoepels zijn positief

Handig, zou je zeggen, maar niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de tool. De onderwijskoepels zijn wel degelijk enthousiast, maar Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst erop dat cijfers niet alles zeggen: “Cijfers zijn een goeie aanleiding voor ouders om in gesprek te gaan met de directie van een school, want cijfers zeggen niet alles, ze hebben context nodig.” 

Ook de directeur van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is blij met de transparantie, maar nuanceert: “Een school is meer dan het aantal A, B of C-attesten”, zegt Walentina Cools. “Hoe gaat de school om met leerlingen? Ook de schoolcultuur kan bepalend zijn.” 

Cools hekelt ook de verregaande focus op de doorstroming naar hoger onderwijs. “Het is jammer dat de tool vooral hierop gericht is. Er zijn veel scholen die arbeidsmarktgerichte opleidingen aanbieden en die komen niet aan bod. De doorstroming naar het hoger onderwijs is niet de enige graadmeter voor “een goeie school”. Een goeie school kan ook zorgen voor goeie technici en vakmensen.”

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben ouders recht op die informatie rond scholen. “Wij hebben niks te verbergen. De informatie is beschikbaar, maar was versnipperd. Het is goed dat nu alles is samengebracht, maar ouders mogen hun keuze niet alleen op basis van cijfers maken. Maak kennis met de school en kijk hoe ze geworteld ligt in de lokale gemeenschap.”

Ook Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en de Universiteit van Leiden, juicht de transparantie toe, maar ook hij waarschuwt om niet alleen op de tool af te gaan bij het maken van een keuze.

“Praat met de directie, bezoek de school. Hoe aangenaam is het daar? Hoe streng zijn de leerkrachten? Dat zijn zaken die je niet uit die tool kunt halen, maar waar veel ouders wel een groot belang aan hechten.”

Bron: VRT nws