Aan het begin van het school- en academiejaar 2020-2021 hebben opnieuw verschillende werknemers het initiatief genomen om te starten met een opleiding. Mogelijk dienden zij hiervoor reeds een aanvraag tot betaald educatief verlof (“BEV”) of Vlaams opleidingsverlof (“VOV”) in bij hun werkgever of zullen zij dit nog doen. Het BEV en VOV geven werknemers het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van hun normale loon, waardoor deze verlofstelsels veruit de meest voordelige optie zijn voor werknemers om een opleiding te volgen. Gelet op het relatief beperkt aantal uren BEV en VOV waarop werknemers jaarlijks recht hebben, zullen deze verlofstelsels wellicht niet volstaan voor werknemers die een doorgedreven opleiding wensen te volgen. Het tijdskrediet met motief ‘erkende opleiding’ en de loopbaanvermindering kunnen daarentegen voor een langere periode worden opgenomen, waardoor deze stelsels zich – al dan niet in combinatie met BEV of VOV – beter lenen voor opleidingen die meer uren afwezigheid vereisen. Niet enkel werknemers, maar ook werkgevers dienen stil te staan bij het nemen van opleidingsinitiatieven. Op basis van de wet werkbaar en wendbaar werk zijn werkgevers immers verplicht om een bepaald aantal opleidingsuren aan hun werknemers aan te bieden. Zowel werknemers als werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële steun genieten indien opleidingsinitiatieven worden genomen. Voor de werknemers zijn de Vlaamse aanmoedigingspremie en de opleidings- en loopbaancheques relevant. Voor werkgevers vestigen we de aandacht op de kmo-portefeuille. Een werkgever die zijn werknemer een opleiding aanbiedt, zal ten slotte moeten onderzoeken in welke mate een scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. In deze bijdrage in Oriëntatie wordt hierop dieper ingegaan.  Bron en meer info Inhoud Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof: gemeenschappelijk
kader Vlaams opleidingsverlof: bijzondere modaliteiten Betaald educatief verlof (Brussel en Wallonië): bijzondere  modaliteiten Tijdskrediet en loopbaanvermindering om een opleiding  te volgen Verplichte opleidingsinspanning door de werkgever Aandachtspunten inzake de opleidingskost