Esma Uçan geeft in de vierde lezing van de cyclus haar visie op een inclusieve invulling van de scheiding tussen kerk en staat. Hoewel voor veel mensen cultuur of religie een wezenlijk deel is van hun identiteit, laaien er om de zoveel tijd hevige discussies op over de plaats van religie binnen onze multiculturele en multireligieuze samenleving. De wijze waarop de scheiding tussen kerk en staat wordt ingevuld, vertrekt immers vanuit een politiek-filosofisch wereldbeeld waarin verschillende benaderingen mogelijk zijn. Maar wat bepaalt nu of we in België een exclusieve of inclusieve neutraliteitsprincipe zouden moeten hanteren? En welke rol speelt de toegenomen maatschappelijke diversiteit en pluralisme hierin?