Uit een doorlichting van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) blijkt dat heel wat uitgaven geschrapt kunnen worden.

Voor het eerst heeft de Vlaamse regering op grote schaal opgelijst welke uitgaven zonder al te veel problemen kunnen worden geschrapt. Het gaat over honderden subsidies en steunmaatregelen die naar bedrijven, gezinnen en het middenveld vloeien. De Tijd kon de eerste resultaten inkijken van de oefening, waarmee Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) al een tijd bezig is.

‘Vlaanderen heeft niet de traditie zijn uitgaven tegen het licht te houden’, is al langer de analyse van Diependaele. Om van die slechte gewoonte verlost te raken, zette hij begin dit jaar een doorlichting van de Vlaamse begroting op poten. Die ‘Vlaamse Brede Heroverweging’ is halverwege. 26 miljard van de 50 miljard euro uitgaven zijn doorgelicht. Bij veel uitgaven worden vraagtekens geplaatst omdat het nut ervan twijfelachtig is, of de taak beter wordt overgelaten aan de privésector of de lokale besturen. Soms leiden ze zelfs tot administratieve overlast en ongewenste neveneffecten.

Het gaat om uitgaven van allerhande pluimage, van enkele tienduizenden tot miljoenen euro’s, waaronder de gunstregimes in de verkeersbelasting, een aangepast tariefplan voor De Lijn, de schoolbonus of een kleutertoeslag in de kinderbijslag.

Ook kleinere mogelijke besparingen zoals op sportinfrastructuur, subsidies voor extra verharding, de berichtgeving van de Regionale Omroep Brabant (ROBtv) over de Vlaamse Rand, de subsidies aan de wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise, de catering van de overheid of geld voor het IJzermonument komen in de lijst voor. Alle beleidsdomeinen dragen hun steentje bij, enkel het onderwijs deed amper suggesties.

‘We zijn tevreden met deze eerste oefening. De beleidsdomeinen hebben goed werk geleverd. Dit moet naar de toekomst toe helpen om een efficiënt uitgavenbeleid uit te tekenen’, zegt Diependaele.

De lijst met uitgaven komt neer op een keuzemenu waaruit bij een begrotingsronde uitgaven kunnen worden geschrapt. Tijdens de begrotingsgesprekken vorige week pikte de Vlaamse regering al opties uit de lijst. Ze beperkte de indexering van de kinderbijslag, schrapte de meeneembaarheid van registratierechten en verminderde de doelgroepkorting voor bedrijven die oudere werknemers aan boord houden.

Een overheid zou zich constant in vraag moeten stellen, omdat ze omgaat met belastinggeld.
‘De meeneembaarheid bleek weinig effect te hebben op de mobiliteit van mensen en veroorzaakte veel administratieve overlast’, zegt Diependaele. ‘Ook de doelgroepkorting is niet meer van deze tijd. Werkgevers schreeuwen om personeel. Die steun hebben ze dus niet meer nodig.’ Eerder werd na een evaluatie al de woonbonus afgevoerd, omdat die een opwaartse druk op de woningprijzen zette.

Ook de verlaging van de fiscale aftrek voor dienstencheques komt voor in uitgaven die kunnen worden geschrapt, maar daaraan besliste de regering vorige week niet te raken. ‘De dienstencheques bewijzen nog altijd hun nut. Ze gaan zwartwerk tegen, helpen laaggeschoolden aan werk en maken de combinatie van werk en gezin makkelijker’, verdedigt Diependaele die beslissing.

Hij benadrukt dat de oefening niet per se tot meer besparingen zal leiden, maar wel tot meer gefundeerde beslissingen. ‘De oefening van de administratie is apolitiek. De beslissing of we besparen gebeurt nog altijd politiek, want vaak is die ideologisch.’ Hij hoopt dat de oefening elke legislatuur wordt uitgevoerd, zoals in Nederland al gebeurt. ‘Het is frappant dat dat nog niet gebeurde. Een overheid zou zich constant in vraag moeten stellen, omdat ze omgaat met belastinggeld.’ Bron: De Tijd