Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd.

Deze indexering is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn aan de evolutie van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer. Het maandelijkse loon wordt verhoogd met een percentage op basis van de inflatie van het voorbije kalenderjaar. Het indexatiesysteem van PC 200 is van toepassing op alle werknemers die onder dit paritair comité vallen.

Op basis van de huidige vooruitzichten zal het indexpercentage voor de maand januari 2022 ongeveer 3,29% bedragen.

Er lopen momenteel  ook sectorale onderhandelingen plaatsvinden. In het PC 200 is er reeds een ontwerpakkoord bereikt. Naast het indexpercentage van 3,29%, moet de werkgever voor het totale loonbudget ook zeker rekening houden met de volgende zaken die overeengekomen zijn in het ontwerpakkoord:

Er werd een koopkrachtverhoging afgesproken, waardoor de bruto maandlonen van de werknemers met 0,4 % zullen stijgen vanaf 1 december 2021.

Ondernemingen die in 2019 en 2020 winst hebben gemaakt en een gestegen omzet hebben, moeten een eenmalige coronapremie onder de vorm van consumptiecheques toekennen aan hun werknemers. Als de omzet van het bedrijf minimum 5 % is gestegen, bedraagt de coronapremie € 125. Als de omzet van het bedrijf minimum 10 % is gestegen, bedraagt de coronapremie € 250. Deze coronapremie moet uiterlijk worden uitgereikt op 31 december 2021.

De fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer zal verhoogd worden van € 0,10 per afgelegde kilometer naar € 0,20 per afgelegde kilometer. De precieze regels en voorwaarden omtrent de toekenning van deze loonelementen zijn momenteel nog niet bekend. Wij informeren u uiteraard over het resultaat van de onderhandelingen in een volgende nieuwsbrief.