“De hervorming van het vervroegd pensioen mag dan mooi klinken, een loopbaan van 42 jaar blijft onhaalbaar voor een groot deel van de werknemers en de meerderheid van de vrouwen in ons land”, zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “Bovendien komt er geen uitzondering voor de zware beroepen. Ondanks de plechtige verkiezingsbeloftes van de socialisten, blijft de pensioenleeftijd voor heel veel mensen dus gewoon staan op 67 jaar”.

“Het pensioenplan dat minister Lalieux vandaag op tafel legt, kleurt netjes binnen de krijtlijnen van de pensioenhervorming van de regering Michel. Dat is niet waar de werkende mensen zo hard om vragen”, aldus De Witte. “Slechts 55 procent van de vrouwelijke werknemers komt vandaag aan een loopbaan van 42 jaar. En amper 10 procent van de vrouwelijke zelfstandigen. Bovendien is dat pas op de leeftijd van 63 jaar. Een kleine minderheid van de vrouwen komt aan 42 gewerkte jaren als ze 60 jaar zijn.” 

De verlaging van de vervroegde pensioenleeftijd naar 60 jaar is louter theorie voor de meeste vrouwen. Het is ook louter theorie voor mensen die gestudeerd hebben na hun middelbaar, een meerderheid van de werkenden in ons land vandaag. 

“De plechtige belofte van een regeling voor de zware beroepen, die de regering Michel deed bij de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, wordt ook volledig geschrapt”, zegt Gaby Colebunders, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Een verpleegkundige die dertig jaar wisselende shiften of nachtdienst heeft gedaan, zal nog steeds zal moeten werken tot 64 jaar. Dat is veel te zwaar.”  

“Als hij of zij bovendien enkele jaartjes niet gewerkt heeft, of minder dan 156 dagen per jaar (halftijds) gewerkt heeft, dan moet hij of zij doordoen tot 67 jaar. Dat is ondoenbaar!”

In de meerderheid van de landen in Europa stijgt de pensioenleeftijd niet naar 67 jaar. “Ja maar, daar worden de pensioenen onbetaalbaar”, roepen vergrijzingspredikanten van Open Vld en N-VA. “Euh, wij hebben de laagste pensioenen van West-Europa en die zouden onbetaalbaar zijn”, antwoordt De Witte. “Landen als Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Frankrijk, Portugal investeren 25 tot 50 procent méér van hun bbp in de pensioenen. Als dat daar kan, waarom hier dan niet?”

De pensioenen worden betaald met sociale bijdragen. De regering Michel verlaagde die bijdragen met haar taxshift voor méér dan vier miljard euro per jaar. Bovenop de vrijstellingen en verlagingen van de vorige regeringen. In totaal gaat het al over 16 miljard euro per jaar, berekende het Planbureau. Dat is vier procent van het bbp. “Dát maakt onze pensioenen onbetaalbaar”, aldus Gaby Colebunders. “Als we onze pensioenen betaalbaar willen houden, dan moet de snelle afbraak van de sociale bijdragen stoppen. Dat wil zeggen: fatsoenlijke jobs met correcte lonen. Geen woord daarover in de plannen van minister Lalieux. Integendeel, de aanvullende bedrijfspensioenen worden verder gestimuleerd, terwijl iedereen weet dat zij de financiering van de wettelijke pensioenen ondergraven.”

De PVDA lanceerde een campagne Op 67 jaar is elk beroep te zwaar, met een sociale pensioenvisie als alternatief. Zij zal daarvoor de komende weken verder handtekeningen verzamelen.  Bron:  PVDA