De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 23 procent, in het nadeel van vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van PensionStat.be, die maandag werden voorgesteld door minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). Het cijfer is enkel van toepassing op recent gepensioneerden. De pensioenkloof bij reeds langer gepensioneerden is allicht nog een pak groter.

Dat vrouwen over het algemeen minder pensioen opstrijken dan mannen werd al langer vermoed. Vrouwen verdienen immers gemiddeld minder en hebben ook vaker een kortere en onderbroken loopbaan. Op PensioenStat.be is dat vermoeden nu voor het eerst in objectieve cijfers gegoten.

Wat blijkt? Recent gepensioneerde vrouwen hebben gemiddeld 23 procent minder pensioen dan mannen in dezelfde situatie. Het gaat om een verschil van 488 euro bruto per maand.

Kloof van 42.215 euro bij aanvullend pensioen

Het lagere pensioen is vooral zichtbaar in de aanvullende pensioenen: de kloof loopt daar op tot 57 procent. In absolute bedragen gaat het om 42.215 euro bruto in totaal. Dat komt deels omdat vrouwen veel minder vaak dan mannen toegang hebben tot de tweede pijler: 45 procent geniet van een aanvullend pensioen, tegenover 63 procent van de mannelijke werknemers.

Kijken we enkel naar het wettelijke pensioen, dan bedraagt de kloof 20 procent. Maar liefst 22 procent van de vrouwen heeft een pensioen dat lager ligt dan 1.000 euro per maand, bij mannen gaat het om 8 procent.

De cijfers hebben enkel betrekking op wie recent gepensioneerd was in 2021 en een rustpensioen kreeg, eigenlijk maar goed voor 5 procent van de totale pensioenbevolking. Die populatie is echter het relevantste, omdat ze het best een beeld geeft van de situatie en het beleid op dit moment, legt Steven Janssen van Sigedis uit, een vzw die gegevens over loopbanen en pensioenen beheert. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen die al veel langer gepensioneerd zijn, is wellicht nog groter, zegt hij.

Toch is de kloof in – zeer beperkte – gevallen ook omgekeerd. Vrouwen die hun hele leven ongehuwd bleven krijgen 2 procent meer pensioen dan mannen in dezelfde situatie.

Maatregelen om kloof te verkleinen

Lalieux benadrukt dat er bij de pensioenhervorming van juli al maatregelen zaten om de kloof te verkleinen. Bovendien is het minimumpensioen verhoogd, en zijn het voornamelijk vrouwen die een minimumpensioen uitgekeerd krijgen, zegt ze.

Binnen de regering wordt momenteel opnieuw over de pensioenen gepraat: de hervorming van afgelopen zomer zou volgens de Europese Commissie immers geld kosten, waardoor Belgiƫ de aanvraag van een eerste schijf van Europees relancegeld voorlopig uitstelt.

Lalieux wilde de pensioenhervorming bis begin maart afronden, om zo niet in het vaarwater van de begrotingscontrole terecht te komen, maar of dat lukt, valt af te wachten. Het is de premier die de agenda bepaalt, aldus de minister. De pensioenhervorming zou deze week wel opnieuw op de tafel van het kernkabinet belanden.

Aan de ingang van de Financietoren in Brussel, waar een studiedag rond pensioenen plaatsvindt, was er onlangs  een korte protestactie van de ambtenarenvakbonden. Ze vragen onder meer om komaf te maken met discriminatie op vlak van gender in de pensioenberekening en roepen op tot het behoud van de voorwaarden en de berekeningswijze van het pensioen voor statutair overheidspersoneel en de toegang tot een volledig pensioen na een loopbaan van 42 jaar, ongeacht het statuut.  Bron: GVA