Volgens Neutr-On wordt het regeerakkoord te rooskleurig voorgesteld. Het bevat veel beloften maar of die er wel komen is een groot vraagteken. Temeer omdat er door de coronacrisis al een overheidsschuld is van 500 miljard euro. Wie zal die put moeten dempen?
En er wordt ook niks gezegd om de pensioenleeftijd van 67 jaar terug te draaien naar 65.

De regering ziet de sociale partners bovendien als een belangrijke partner voor de uitvoering van haar akkoord. Zo rekent de Vivaldi-regering op het sociaal overleg om de doelstelling van een tewerkstellingsgraad van 80 procent tegen 2030 te realiseren.

De discussie over de zware beroepen was al een zware dobber tijdens de vorige legislatuur. De regering-Michel rekende toen op de sociale partners om een lijst op te stellen. Mensen wier beroep in die lijst opgenomen werd, konden vroeger op pensioen gaan. Dat diende als compensatie voor de verhoging van de pensioenleeftijd. De sociale partners slaagden er evenwel niet in tot een vergelijk te komen. Ze willen de lijst nu opnieuw op de regeringsagenda plaatsen. ‘Die realiteit gaan ze anders op hun bord krijgen, want de mensen houden het gewoonweg niet vol.’

Daarnaast moeten nog veel knopen – zoals een belasting voor rijken of de kernuitstap – tijdens de legislatuur worden doorgehakt. De vakbonden maken een speerpunt van een rechtvaardiger fiscaliteit. Een verhoging van de belastingen mag absoluut niet bij de werknemers terechtkomen, maar zoals in het voorstel dat nu circuleert bij de 1 procent rijksten. Dat moet een strijdpunt worden.