“De regering kan haar kop niet langer in het zand steken voor de crisis die zich in steeds meer huiskamers afspeelt. De Vivaldi-partijen proberen het koopkrachtdebat door te schuiven naar oktober, maar de mensen kunnen zo lang niet wachten. Het is vandaag dat zij hun energiefacturen niet langer kunnen betalen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

De PVDA wil de prijzen op een flink lager niveau geblokkeerd zien en vraagt om minister van Energie Tinne Van der Straeten hierover volgende week te kunnen ondervragen tijdens een spoedzitting van de Kamercommissie Energie. Een bijzondere taks op de overwinsten van Engie-Electrabel moet deze maatregel in ons land financieren.

“De regering is op vakantie vertrokken en liet de bevolking achter met onbetaalbare energiefacturen en een pak kopzorgen. Sindsdien zijn de prijzen op de markt alleen maar gestegen tot historische recordhoogtes. Gezinnen krijgen peperdure eindafrekeningen in de bus en zien hun voorschot maal drie of maal vier gaan. De situatie is voor heel veel mensen totaal onhoudbaar geworden”, aldus Peter Mertens.

Als niet snel ingegrepen wordt, zullen de prijzen de komende maanden blijven stijgen, waarschuwen experts. “Wij vragen de regering nu daadkrachtig op te treden om de sociale noodsituatie zo snel mogelijk het hoofd te bieden. Dat kan door de prijzen te blokkeren op een veel lager niveau dan vandaag. Het is de enige geloofwaardige uitweg uit de crisis die we vandaag beleven. Willen we de prijzen onder controle krijgen, dan moeten we breken met de wetten van de markt”, legt Mertens uit.

Niets staat de regering in de weg de energieprijzen vandaag al te blokkeren. Voor de financiering kijkt de PVDA naar de overwinsten van energiemultinationals. Peter Mertens wil dat de regering haar belofte om die af te romen, eindelijk nakomt: “Het ziet er meer en meer naar uit dat de regering ons om de tuin probeert te leiden. In de Engie-deal van deze zomer werd over de overwinsten zelfs met geen woord meer gerept. Onaanvaardbaar. Terwijl de gezinnen het hoofd niet langer boven water kunnen houden, doen de private energiemonopolies gouden zaken. Energiebedrijven als Shell, BP en Total boeken hun beste kwartaalcijfers ooit. Ook Engie rekent zich rijk: dankzij de hoge energieprijzen zagen zij hun nettowinst in de eerste zes maanden van dit jaar maar liefst verdubbeld tot 5 miljard euro.”

De PVDA pleit ervoor om de liberalisering van de energiemarkten terug te draaien. In een eerste stap kan dit door de prijzen van elektriciteit los te koppelen van die van gas. In de plaats kan er het best gereguleerd worden op basis van reële productiekosten. Dat zou de prijs in één slag met 60% doen zakken en de overwinsten bij de bron droogleggen.

Bron: PVDA