Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon maakt 167 miljoen euro vrij voor eenmalige impulsen voor de zwaar getroffen cultuursector. Dat geld komt boven op het noodfonds van 65 miljoen (cultuur) en 10 miljoen (media). “We zorgen voor een stroomstoot die de cultuursector zuurstof zal geven. Daar is iedereen gebaat bij”, zegt minister Jambon.

Jambon voorziet onder meer een eenmalige uitgave van 100 miljoen euro voor culturele infrastructuur. Die middelen staan los van de 95 miljoen die al was voorzien in het Vlaamse regeerakkoord.

Geannuleerde filmopnames compenseren
Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds krijgt een stevige, eenmalige financiële injectie. Daarvan gaat 5 miljoen naar het garantiefonds, dat de schade moet compenseren wanneer filmopnames niet kunnen doorgaan, en 10 miljoen naar de creatie van filmproducties, te spreiden over 2021 tot 2023.

Subsidies voor individuele kunstenaars
Verder worden de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties structureel opgetrokken met 6 miljoen euro per jaar. Dat moet voor de nodige zuurstof zorgen bij de invoering van het nieuwe kunstendecreet.

Naar analogie met het Ondernemingsloket komt er een digitaal verenigingsloket. Verder vloeit er eenmalig 5 miljoen naar de uitrol van een gedeeld ticket- en reservatiesysteem en 30 miljoen naar de al aangekondigde culturele activatiepremie.