11,9 % van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in het schooljaar 2017-2018. In Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk wonen de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In de meeste centrumsteden ligt het percentage hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 
Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie. Zowel voor de jongere, zijn omgeving als de maatschappij is het heel belangrijk om de schoolbanken te verlaten met een diploma of andere kwalificatie.
Vroegtijdige schoolverlaters komen in een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een kwalificatie daarentegen leidt tot meer mogelijkheden om een job te kiezen waarbij de jongere zich betrokken voelt. Het zorgt voor een beter loon en leidt zo tot een hogere levensstandaard, zowel financieel als sociaal en mentaal. Een hogere levensstandaard is dan weer goed voor de samenleving en de economische groei.  Lees verder via:
Samen tegen schooluitval – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)