11,9 % van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in het schooljaar 2017-2018. In Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk wonen de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In de meeste centrumsteden ligt het percentage hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie. Zowel voor de jongere, zijn omgeving als de maatschappij is het heel belangrijk om de schoolbanken te verlaten met een diploma of andere kwalificatie.

Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die niet langer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs. Een vroegtijdige schoolverlater verlaat dus het Vlaams secundair onderwijs zonder het kwalificatiecriterium te behalen.

Het voorbije schooljaar is door de coronacrisis ernstig verstoord geraakt.  Probeer uw kinderen te motiveren om vol te houden en  hun doelstellingen te bereiken.

Alle verdere info:

Samen tegen schooluitval – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)