Scheidsrechters moeten voortaan alle gevallen van racisme en discriminatie melden die op en rond het voetbalveld plaatsvinden.

De Belgische Voetbalbond (KBVB) en taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF lanceerden het ‘Come Together-actieplan’ tegen discriminatie en racisme. Er werden onder andere een ‘Diversity Board’ samengesteld, onafhankelijke bestuurders geïntegreerd in de Raad van Bestuur van de KBVB en er werd een Nationale Kamer Discriminatie en Racisme geïnstalleerd.

Als onderdeel van de campagne moeten scheidsrechters voortaan gevallen van racisme en discriminatie melden, ook als ze zelf niets hebben gehoord of gezien. Er komt zelfs een apart vak op het wedstrijdblad om dergelijke gevallen aan te duiden. Er worden ook sancties verbonden aan de overtredingen, gaande van schorsingen tot alternatieve straffen.

“Scheidsrechters krijgen voortaan expliciet de vraag of ze discriminatie of racisme hebben waargenomen en zijn ze verplicht om elke melding van een speler, afgevaardigde of supporter op te nemen ook al hebben ze zelf de discriminatie niet gehoord of gezien”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. “Onze scheidsrechters zijn net als elke individuele club een cruciale partner in deze strijd.”

Vanuit politieke hoek komt er kritiek op de plannen, met name van het Vlaams Belang. “Dit gaat  richting een verklikkersmaatschappij”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. “Scheidsrechters moeten scheidsrechters blijven – zij zijn geen politieagenten. Het is aan de ordediensten om de orde te handhaven. Dit is een pure heksenjacht en een oneigenlijke overdraging van strafrechtelijke en politionele verantwoordelijkheid aan private personen.”

“Dit zijn buitensporige maatregelen die de terechte wenselijkheid van een goede verstandhouding tussen mensen van verschillende afkomst in het voetbal niet dichterbij zal brengen, maar eerder contraproductief zullen werken”, klinkt het verder. “Dit zorgt voor wantrouwen en paranoia.”

De andere partijen steunen het initiatief van de voetbalbond.

Gebrek aan fair-play en tegenwerking vind je ook in andere sporten.  Zo werd de rolstoel van rolstoelsprinter Peter Genyn op de Paralympische Spelen in Tokio vlak voor de finale gesaboteerd. Iemand had drie banden plat gestoken en zijn kader gebroken.  Genyn wilde geen namen noemen over wie de sabotage mogelijk deed Hij zei:  “Ik ben blij dat ik kunnen tonen heb wat ik kan. Je moet een sukkelaar zijn om zoiets te doen.”   Genyn behaalde  de gouden medaille. 

Volgens Neutr-On moet elke vorm van grensoverschrijdend gedrag,  racisme, discriminatie, agressie, hooliganisme, sabotage of gebrek aan fair-play bestraft worden.

Voetbal en sport een feest!