Als je je ontslag geeft of krijgt, heb je tijdens je opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Hoeveel sollicitatieverlof mag je nemen? De regels in een notendop.

Een ontslag is vaak het startschot voor een zoektocht naar een andere job. Dat betekent: solliciteren! En dat kost tijd.

Gelukkig heb je tijdens je opzegperiode recht op sollicitatieverlof: dan mag je -met behoud van je loon- afwezig zijn op je werk om ander werk te zoeken. Ook als je zelf ontslag genomen hebt.

Hoeveel sollicitatieverlof je mag nemen tijdens je opzegtermijn, hangt af van het feit of je outplacementbegeleiding volgt.

Outplacementbegeleiding

Deze begeleiding wordt geregeld en betaald door je werkgever. Bedoeling: je helpen om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden.

Word je ontslagen? Dan heb je recht op outplacement als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden. 
 • Je hebt een opzeggingstermijn van minstens 30 weken.

Heb je een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken? Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze vier voorwaarden beantwoordt:

 • je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, 
 • je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever, en
 • je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Hoeveel sollicitatieverlof?

Nu je weet of je al dan niet recht hebt op outplacementbegeleiding, kan je nagaan hoeveel sollicitatieverlof je mag nemen tijdens je opzegtermijn.

Er zijn drie situaties waarin je terecht kan komen:

 • Je volgt geen outplacementbegeleiding en hebt een opzegtermijn van 26 weken, of minder.
  Dan krijg je één dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof per week, gedurende heel je opzegtermijn.
 • Je volgt geen outplacementbegeleiding en hebt een opzegtermijn van meer dan 26 weken.
  Dan krijg je tijdens de eerste weken van je opzegtermijn een halve dag sollicitatieverlof per week. Vanaf de laatste 26 weken heb je recht op één dag (of twee halve dagen) per week.
 • Je volgt outplacementbegeleiding.
  Dan mag je gedurende de volledige duur van je opzegtermijn één dag (of twee halve dagen) per week afwezig zijn. Opgelet: je moet de outplacementbegeleiding tijdens je sollicitatieverlof volgen. Ze komt er dus niet bovenop.

Werk je deeltijds? Dan heb je minder sollicitatieverlof. Het aantal dagen waar je recht op hebt, staat in verhouding met hoeveel je werkt.

Bron:  VDAB