Het federaal Planbureau verwacht dat de spilindex al deze maand zal worden overschreden in plaats van in november. Daardoor zullen de sociale uitkeringen al in oktober en de wedden van het overheidspersoneel in november met 2 procent omhooggaan.

Het Planbureau heeft de inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld: voor dit jaar van 3,9 procent naar 4,4 procent, en voor volgend jaar van 3,4 procent naar 4,1 procent. De volgende spilindexoverschrijdingen schuiven daardoor ook naar voren.

Als de prognose juist zit, zullen de uitkeringen en ambtenarenlonen twee keer worden opgetrokken volgend jaar. De spilindex zou worden bereikt in februari en juni. De maand na een overschrijding worden de uitkeringen verhoogd, de maand daarna de weddes van het overheidspersoneel. De laatste overschrijding van de spilindex dateert van november 2022.