Volgens het Planbureau wordt de spilindex  in februari opnieuw overschreden, amper twee maanden na vorige overschrijding

Het is van 1982 geleden dat een overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvond.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van december 2021. Twee maanden later zou dat dus opnieuw het geval zijn. Dat betekent dat de uitkeringen in maart met 2 procent zouden stijgen, en de ambtenarenweddes in april met 2 procent.

Het Planbureau gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van maar liefst 5 procent, tegenover 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020. De groeivoet van de gezondheidsindex – gebruikt voor onder meer de lonen, uitkeringen en huren – zou dit jaar uitkomen op 4,9 procent.

De volgende maanden ziet de instelling de inflatie zelfs aantrekken naar meer dan 6 procent, als gevolg van de hoge en zeer volatiele energieprijzen. De inflatie die begin 2022 wordt verwacht is “ongezien sinds 1984”, aldus het Planbureau.

In augustus 2021 was er ook al een overschrijding van de spilindex. Dat komt er dus op neer dat op 7 maanden tijd de spilindex drie maal werd overschreden, en de uitkeringen en ambtenarenweddes dus eveneens drie maal stegen. Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer jaarlijks.

Later in 2022 zou geen overschrijding meer volgen van de spilindex, zo verwacht het Planbureau.

De werkgevers pleiten al voor een indexsprong doorde  hoge inflatie: ‘Dit wordt stilaan onbetaalbaar’ zeggen ze.

“Het leven dreigt de komende maanden nog duurder te worden” zegt het  Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Bedrijven zullen immers meer en meer de gestegen kosten doorrekenen in

Terwijl bij een peiling door het VBO in mei bleek dat 45 procent van de sectoren aangaf de stijgende kosten ‘in zekere mate’ door te rekenen in de eindprijzen, blijkt bij een peiling in november dat bijna helft van de sectoren de kosten ‘in sterke mate’ denkt te zullen moeten doorrekenen. De huidige hoge inflatie is vooral een gevolg van de gestegen energieprijzen. Maar volgens het VBO dreigt die inflatie nu ook merkbaar te worden in andere sectoren. ‘Er zit nog veel inflatiedruk in de pipeline’, aldus VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. ‘We hebben nog maar het begin gezien van de stijging van de consumptieprijsindex’.

Het VBO stelt dan ook vragen bij vooruitzichten dat de inflatie in de tweede jaarhelft van 2022 zal dalen. “Ons beeld van de inflatie is eerder verontrustend”, klinkt het bij de spreekbuis van de bedrijven.

Neutr-On is benieuwd naar wat de grote vakbonden nu gaan doen: een indexsprong toelaten of de lonen weer met 0,4% stijging, of minder, goedkeuren?