De grote vakbonden en de directie van luchtverkeersleider Skeyes hebben een akkoord bereikt. Dat meldt Skeyes aan VRT NWS. Ook de vakbonden ACV Transcom en ACOD Vliegwezen bevestigen het nieuws. Daarmee zijn acties van de grote vakbonden momenteel afgewend. Het akkoord wordt voorgelegd op het paritair comité ter goedkeuring.

Het sociaal overleg bij luchtverkeersleider Skeyes heeft dan toch een akkoord opgeleverd. “Passagiers kunnen gerust zijn, er worden geen acties ondernomen”, zegt een vakbondsafgevaardigde. Wat er in het akkoord staat is nog niet gecommuniceerd.

Vakbonden bij luchtverkeerleider Skeyes dreigden in oktober Belgisch luchtruim deels of volledig te sluiten met staking.

“Na zware besprekingen hebben we een duidelijke oplijsting van de problematieken en een aantal oplossingen”, zegt men  op sociale media.” De complexiteit van het dossier planning is niet eenvoudig. Er is nog heel wat te bespreken en te onderhandelen om tot een degelijke oplossing te komen.”

Acties zijn voorlopig dus van de baan, tenzij onvoldoende vooruitgang wordt geboekt.

Morgen loopt een stakingsaanzegging van de drie vakbonden af, waardoor acties mogelijk waren als er geen akkoord uit de bus was gekomen. Zo werd gedreigd met een gedeeltelijk tot zelfs volledige sluiting van het luchtruim. Voorlopig komt het zover niet.

De drie vakbonden bij Skeyes hadden vorige maand de aanzegging ingediend wegens ongenoegen over het planningsmechanisme voor het personeel. De luchtverkeersleiders klagen al langer over hoge werkdruk en personeelstekort.