Er waren voorbije maand nog een aantal stakingen te noteren.  Bij Lidl-Vlaanderen bleven nog een aantal winkels dicht en ook in Wallonië gingen een 50-tal Lidl winkels dicht wegens acties tegen de hoge werkdruk.

Het personeel van de Antwerpse gevangenis heeft  het werk neergelegd. De cellen zitten overvol: 740 gedetineerden waar er eigenlijk maar plaats is voor ruim 400 man. De cipiers klopten bij burgemeester Bart De Wever aan voor steun om snel 30 extra personeelsleden aan te werven. “Zelfs onze nieuwe krachten dreigen af te haken omdat zij hun werk van penitentiair beambte niet serieus kunnen uitvoeren”, reclameerden de cipiers.

Donderdagnamiddag leverde de politie 26 nieuwe verdachten af voor het arresthuis van de Begijnenstraat te Antwerpen. Dat bracht de (over)bevolking op 740 gedetineerden. Sommige gevangenen moesten met 4 op een cel van twee personen verblijven. Matras op de vloer, slapen naast de toiletpot.

Burgemeester Bart De Wever was vorig jaar op bezoek geweest in de Begijnenstraat. Toen had de directie hem getoond hoe zij met beperkte middelen het leven van de gevangenen zo aangenaam mogelijk maakte.  “Toen is mij gezegd dat er extra personeel onderweg was”, zei De Wever die als burgemeester enkel de levensomstandigheden in de gevangenis mag controleren. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is verantwoordelijk voor het beheer en het personeel.

De cipiers vragen extra personeel, zoals zij al jaren doen. Er komen wel jonge, gemotiveerde mensen bij maar die dreigen door de werkdruk weer af te haken. Eén van de nieuwkomers is M. S. (25). Afgestudeerd als diëtiste was zij op zoek naar een job. Haar vriendin werkte als cipier in Hasselt en was enthousiast, daarom solliciteerde ze ook voor de functie.

Een penitentiair beambte getuigt.

Michèle S.: “Ik slaagde in het examen en mocht beginnen in de Begijnenstraat. Op mijn eerste werkdag gaf de adjudant een rondleiding en één uur later kreeg ik mijn sleutel: ‘Begin er maar aan’.” Ik kwam op een sectie terecht met 50 tot 70 gevangenen en wist eigenlijk niets. Een ervaren collega hielp mij waar hij kon, maar ook hij moest zijn normale taken uitvoeren. Pas drie maanden later heb ik mijn eerste opleiding van 8 dagen gekregen. Dan pas leerde ik hoe je iemand moet fouilleren als die van de wandeling terug naar de cel komt.”

De andere personeelsleden halen ook verschillende voorbeelden aan van de moeilijke werksituatie. “Gisteren zijn er 26 gearresteerden binnengebracht. Er was ook een verhanging net nadat de wandeling was afgelopen. De cipiers moesten die allemaal een plaats geven, soms met vier op cel. De oplossingen om het personeelsgebrek op te vangen zijn de bibliotheek sluiten, de kantinemaaltijd uitstellen en de wandeling later doen. Dat geeft frustratie voor gevangenen en ook voor cipiers”, zeggen ze.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beloofde contact op te nemen met de voogdijminister. “Voor ons was het belangrijk om een luisterend oor te krijgen en om de aandacht op onze problemen te kunnen vestigen.