Rechtbank geeft vakbonden gelijk over stakingspiketten.

Een overwinning voor de vakbonden. Bij de stakingsacties van de arbeiders in de voedingshandel op 10, 15 en 22 november maakte het bedrijf Colruyt gebruik van een verordening op eenzijdig verzoekschrift om deurwaarders naar de vreedzame stakingspiketten te sturen om die te breken. De vakbonden hebben die verordening voor de rechtbank aangevochten via derdenverzet. De rechtbank van Brussel sprak zich uit op 30 november 2023 en heeft de verordening vernietigd. De vakbonden hebben de zaak gewonnen.

De vakbonden staakten voor betere arbeidsvoorwaarden. In de huidige context van de loonstop, waarbij het moeilijk is om de facturen te betalen, vragen ze een koopkrachtpremie in een sector die volgens hen 716 miljoen euro heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders in 2022. Er werd actie gevoerd in de grote depots van Colruyt, Delhaize, Aldi, Sligro enz. In bepaalde ondernemingen, zoals in de depots van Colruyt in Halle, Ollignies en Ghislenghien, werden pamfletten uitgedeeld aan de werknemers en aan de vrachtwagen-bestuurders die het bedrijf binnenreden. Door de discussies die daarbij ontstonden, werd het vrachtwagen-verkeer vertraagd.

De directie van Colruyt vond deze vertraging onaanvaardbaar en stuurde deurwaarders ter plaatse om te vragen dat de piketten zouden worden opgeheven en om boetes op te leggen aan vakbondsmensen die weigerden te gehoorzamen. Volgens  de vakbonden hebben ze gewoon gebruik gemaakt van het stakingsrecht en het recht om hun collega’s te informeren.

“Tien jaar geleden zou je geen deurwaarders gezien hebben. We worden geconfronteerd met een juridisering van sociale conflicten en dat is een probleem. Bij het conflict bij Delhaize kreeg een vakbondssecretaris een boete omdat ze een pamflet uitdeelde aan de ingang van een winkel.”

Daarop hebben de vakbonden de verordening die bepaalde dat er deurwaarders gestuurd konden worden om het stakingspiket te breken, aangevochten voor de rechtbank. De rechtbank van Brussel heeft zowel Colruyt als de vakbonden gehoord en is tot een besluit gekomen op 30 november: de vakbonden hadden gelijk. De mogelijkheid om stakingsposten op te zetten kan niet in vraag gesteld worden.

Het is niet normaal dat de vakbonden het recht om te staken moeten verdedigen, dat ze in staat stelt om een koopkrachtpremie te bekomen in een sector die 716 miljoen euro uitkeert als vergoeding aan de aandeelhouders. Deze beslissing van de rechtbank is in ieder geval een mooie overwinning die het democratisch actievoeren vrijwaart.

Voor de toekomst vragen de aandeelhouders aan de overheid om een wet uit te vaardigen die het gebruik van eenzijdige verzoekschriften in het kader van sociale conflicten verbiedt.

Neutr-On vindt het schandalig hoe de supermarkten proberen de stakingen te breken. Toch moeten we vaststellen dat Delhaize langzaam maar zeker zijn slag thuis haalt, de stakingen doven langzaam uit. Wat toch bewijst dat de grote vakbonden niet krachtig genoeg reageren.