De socialistische vakbond ABVV organiseerde op 1 december werkonderbrekingen in bedrijven,  over heel het land,  om het stakingsrecht te verdedigen. Op 10 december volgen nog eens symbolische acties.   De acties komen er na de veroordeling van zeventien ABVV-vakbondsleden  voor de rechtbank in Luik, voor kwaadwillige belemmering van het verkeer bij een staking. De vakbondsafgevaardigden blokkeerden de snelweg E40 in het Luikse Cheratte tijdens een staking op 19 oktober 2015. ‘Deze beslissing is een zeer zware aantasting van het stakingsrecht en bedreigt alle sociale bewegingen en elke persoon die deelneemt aan een protestactie in de openbare ruimte’, zo staat op de website van de Algemene Centrale van het ABVV. ‘Staken is een recht. Als justitie ons verhindert om dit recht uit te oefenen, doodt ze het stakingsrecht.’   De socialistische vakbond herhaalde  nogmaals  dat hij in beroep zal gaan tegen het vonnis.   Met de actie van 1 december verdedigt de socialistische vakbond eigenlijk een misdrijf,  zeggen de bedrijfsleiders Het ABVV ziet dat anders. Het beschouwt een wegblokkade als een essentieel onderdeel van het stakingsrecht. Dat klopt natuurlijk niet. In het verleden hebben bedrijven met succes gerechtelijke stappen ondernomen, toen hele bedrijventerreinen werden afgesloten wegens een sociaal conflict in één onderneming.   Volgens Alain Mouton, redacteur bij Trends, verdedigt het ABVV daarmee een misdrijf. Het is trouwens maar de vraag of deze actie de gepaste reactie is op een vonnis. Kunnen de werkgevers het ABVV nog als een normale sociale partner beschouwen? De recente looneisen van socialistische vakbonden, op een moment dat veel bedrijven vechten om te overleven, konden nog beschouwd worden als een deel van de campagne voor de sociale verkiezingen. Dit is van een andere orde.   Daar komt nog bij dat het ABVV de steun kreeg van een aantal PS-kopstukken, zoals van Kamer-fractievoorzitter Ahmed Laaouej. Dat belooft voor de regering De Croo. De Franstalige socialisten kijken bij het fietsen nog altijd achterom naar de socialistische vakbond. Wat als ze de druk op de federale regering blijven opvoeren? De actie van 1 december is immers geen eenmalig feit. Op 10 december volgt een nieuwe actiedag.   Waarom deze acties? Wat besliste de rechter? Een gevangenisstraf met uitstel voor 17 vakbondsleden van het ABVV omdat ze tijdens een nationale stakingsdag aansloten bij een wegversperring. Een vonnis dat alle sociale bewegingen bedreigt en elke persoon die deelneemt aan een protestactie in de openbare ruimte.    Al 5 jaar worden het ABVV, zijn militanten en zijn actiemiddelen met verbetenheid achternagezeten door het gerecht. Het vonnis van 23 november 2020 door de correctionele rechtbank van Luik is een politiek vonnis.   Er is eerder al geprobeerd om hen verantwoordelijk te stellen voor een overlijden in een ziekenhuis in de regio van Luik onder het voorwendsel dat een ziekenwagen door de stakingsactie zou zijn opgehouden. De raadkamer sprak een buitenvervolgingstelling uit.   Uiteindelijk was het enkel hun aanwezigheid ter plaatse – lang na het begin van het versperren van de weg – waarvoor ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 dagen tot een maand met uitstel. Daartoe heeft het gerecht de notie ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’ specifiek aangepast.   Volgens ABVV is deze beslissing is een zeer zware aantasting van het stakingsrecht en bedreigt alle sociale bewegingen en elke persoon die deelneemt aan een protestactie in de openbare ruimte.   10 december: op de Internationale Dag van de Mensenrechten tekent het ABVV tegen de beslissing beroep aan en organiseert overal in het land symbolische acties om het stakingsrecht te verdedigen.   Wat is het standpunt van Neutr-On?   Neutr-On is TEGEN deze vorm van agressie,  de stakers hadden de dokter door moeten laten, maar
wat gaat de rechter doen?

Volgens de rechtspraak moet er een causaal verband zijn tussen een fout en de gevolgen ervan, de schade, en dat zal hier moeilijk aan te tonen zijn:

Er moet een causaal of oorzakelijk verband bestaan tussen de fout en de schade. M.a.w.: zonder de fout zou de schade niet veroorzaakt zijn. Om dit criterium na te gaan, denkt men de foutieve gedraging weg. Zou de schade, in dezelfde denkbeeldige situatie zonder de fout, nog steeds veroorzaakt zijn, dan bestaat er tussen de fout en de schade géén causaal verband. Zou in diezelfde denkbeeldige situatie waarbij men de fout wegdenkt, de schade niét meer veroorzaakt zijn, dan is er wel degelijk een causaal of oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Volgens Neutr-On is er geen bewijs dat de patiënt in leven had gebleven als de dokter op tijd was gekomen.  Zoals je weet is er ook volgend gezegde: operatie geslaagd, patiënt overleden.   Lees hier een standpunt van Valerie Van Peel