Een ambitieus Europees plan wil het aantal daklozen tegen 2030 op nul brengen.
De lidstaten van de Europese Unie hebben een actieplan voor het huisvesten van daklozen goedgekeurd, met als ambitieus doel om tegen 2030 geen daklozen meer te hebben in de Europese straten. «2030 is een mijlpaal, een vorm van ideaal», zei de Franse minister van Huisvesting Emmanuelle Wargon.
«We gaan proberen om in de richting van nul daklozen te gaan. Er zullen altijd mensen zijn die we niet zullen bereiken. Maar we moeten eerst het aantal verminderen en de periode verminderen dat mensen dakloos zijn, zonder woning, zonder huisvesting», vulde de Europees commissaris voor Sociale Rechten, de Luxemburgse socialist Nicolas Schmit, aan.
In juni vorig jaar werd onder het Portugese voorzitterschap beslist het actieplan op te stellen. De coördinatie lag in de handen van oud-premier Yves Leterme. «De leden van het platform beloven om samen te werken om tegen 2030 een eind te maken aan dakloosheid», stelde de maandag goedgekeurd tekst.
Het plan bevat een aantal maatregelen om beter het aantal daklozen in de Europese Unie te tellen. Feantsa, de Europese federatie van daklozenorganisaties, schat dat er in de EU 700.000 mensen elke nacht buiten slapen, in een nood- of tijdelijke opvang. Op voorstel van het Europees Parlement wordt gedacht aan volkstellingen, terwijl Eurostat vanaf 2023 gegevens wil verzamelen over het aantal mensen dat ooit dakloos is geweest.
Voorts wordt werk gemaakt van het uitwisselen van goede praktijken en een Europese sensibiliseringscampagne in 2024.

Bron: Metro