Op 15 december vindt er in Brussel een nieuwe nationale betoging plaats. Dat melden de christelijke vakbond ACV, de socialistische ABVV en de liberale ALCVB vandaag. Ook nadien volgen nog acties

De beslissing om opnieuw de straat op te trekken, valt daags nadat de federale regering een verzoeningsvoorstel afklopte om de loononderhandelingen tussen bonden en werkgevers vlot te trekken. 

Maar dat voorstel vindt geen genade bij het ABVV. “Het verzoeningsvoorstel van de regering, met 0 procent loonmarge en een cheque van maximaal 750 euro, voldoet niet. Het is een pleistertje op een gapende wonde”, zegt de vakbond via Twitter. “Op 15 december komen we in gemeenschappelijk vakbondsfront op straat voor een nationale betoging in Brussel.” 

Ook het ACV besliste vandaag na verschillende contacten om in gemeenschappelijk vakbondsfront actie te voeren op 15 december, aldus de woordvoerder. De actie is voor het ACV heel belangrijk gezien de Europese top die dan plaatsvindt in Brussel, klinkt het. ACV wil met de actie doorduwen voor een prijsplafond. “Energie blijft een grote bekommernis voor onze leden.”

Ook ACLVB bevestigt de deelname aan de betoging. “De ACLVB doet mee”, aldus de woordvoerder.

In een persbericht hekelt ACV ook dat de regering een loonsverhoging weigert. “Als doekje voor het bloeden komt er een energiepremie. Ook bij de vorige IPA-ronde werd bepaald dat werknemers in bedrijven die het goed deden tijdens de coronapandemie een cheque van maximaal 500 euro konden krijgen. Uiteindelijk kreeg amper de helft van de werknemers in de privésector, zo’n 1,5 miljoen mensen, een coronapremie van slechts gemiddeld 280 euro. De criteria voor de toekenning van de energiepremie zijn nu nog een pak strenger…” De groene vakbond voert onder meer aan dat de premie eenmalig is, maar dat een structurele verbetering nodig is. 

Komende maanden nog acties voor koopkracht

Het blijft ook niet bij het protest op 15 december. De komende maanden volgen nog acties voor de koopkracht, aldus het ACV. De vakbond dekt die acties tot eind maart zodat de leden kunnen deelnemen.

“15 december, maar ook in januari en februari en zo lang als nodig. We blijven zeggen dat elke maand meer dagen telt dan wat het loon van vele werknemers en werkneemsters kan dekken. Een prijsplafond voor gas is nu noodzakelijk”, tweet Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris en de nummer twee van het ACV.

Op 9 november was er al een nationale actie- en stakingsdag. ACV en ABVV mobiliseerden hun leden toen om te pleiten voor een prijsplafond voor gas en elektriciteit en tegen de loonnormwet. De liberale ACLVB riep niet op tot staken, maar liet de keuze aan de leden zelf. ABVV maakte vorige week al duidelijk dat een nieuwe actie zou volgen in de week van 12 december.

Volgens het verzoeningsvoorstel van de federale regering blijft de loonnorm of ruimte voor opslag bovenop de index op 0. Bedrijven die het goed doen kunnen wel een premie van maximaal 500 euro toekennen aan hun werknemers, op voorwaarde dat daar een sectoraal akkoord voor wordt gesloten. Er wordt ook een ontsnappingsclausule voorzien voor ondernemingen die die financiële ruimte niet hebben. Bedrijven met uitzonderlijk hoge winsten kunnen tot 750 euro gaan. 

Bron: VRTNWS