Alles wat u moet weten over de nieuwe belastingaangifte

Koppels moesten tot nu toe altijd de gegevens van de man in de linkerkolom van de belastingaangifte zetten. Dat is niet altijd meer het geval: de belastingaangifte is voortaan genderneutraal. Wat moet u weten over deze en andere nieuwigheden?

De elektronische aangiftes zijn beschikbaar op MyMinfin (Tax-on-web). De papieren exemplaren worden in de loop van mei verstuurd.

1. Man heeft niet langer ‘voorrang’

Een opvallende nieuwigheid belangt de 540.000 belastingplichtigen aan die samen met hun partner een aangifte indienen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden vulden tot nu toe altijd de gegevens van de man in de linkerkolom in, die van de vrouw in de rechter.

Maar vanaf dit jaar is de aangifte genderneutraal. Wie welke kolom invult, hangt af van de leeftijd. De oudste partner vult de linkerkolom, de jongste de rechterkolom. Is de vrouw de oudste van een paar, dan moet ze voortaan de linkerkolom invullen. Die werkwijze op basis van leeftijd wordt al langer gebruikt bij partners van hetzelfde geslacht.

Een geruststelling: als koppels per vergissing de verkeerde kolommen invullen, krijgen ze daarvoor geen sanctie. Wel ontvangen ze een brief ter informatie en wordt de aangifte aangepast.

2. Ook voor boekhouders is 15 juli de deadline

Laat u uw belastingaangifte invullen door een mandataris, zoals een boekhouder, accountant of fiscalist? Contacteer hem zo snel mogelijk. Mandatarissen moeten, net zoals wie zelf zijn aangifte invult, vanaf dit jaar de elektronische aangiftes tegen 15 juli indienen. Tot vorig jaar kregen ze extra tijd en moest een aangifte pas eind september ingediend zijn. U moet de mandataris dus sneller alle informatie en documenten bezorgen.

Voor elektronische aangiften met ‘specifieke inkomsten’ is er meer tijd. De uiterste indieningsdatum is dan 18 oktober. Het gaat om aangiftes met zelfstandige inkomsten (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of meewerkende echtgenoten) of buitenlandse beroepsinkomsten. Ook particulieren die zo’n aangifte indienen, hebben tot 18 oktober de tijd. Dat is ook zo als u in Tax-on-web een uiterste indieningsdatum van 15 juli ziet. Het is niet nodig uitstel te vragen.

U krijgt bovendien een incentive om een aangifte met een termijn tot 18 oktober ten laatste 31 augustus in te dienen. De fiscus garandeert een snellere terugbetaling of een latere betaling van belastingen.

Zweert u bij papier? Voor alle aangiftes op papier ligt de deadline op 30 juni. De papieren exemplaren worden in de loop van mei verstuurd. Als u in juni nog geen papieren belastingbrief ontvangen hebt, kunt u bellen naar de fiscus (02/572.57.57).

3. Controleer een vooraf ingevulde aangifte grondig

De fiscus verstuurt dit jaar 3,9 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA). Dat document bevat alle gegevens die de fiscus heeft en een simulatie van de berekening van de te betalen of terug te krijgen belastingen. Wie zijn eBox – de digitale postbus van de overheid – heeft geactiveerd, krijgt geen exemplaar op papier, maar wel een elektronisch. Gaat het om een gezamenlijke VAA voor een koppel, dan moeten beide partners hun eBox activeren om geen papieren versie te krijgen. De papieren exemplaren worden in mei verstuurd.

Als de gegevens op het document correct zijn, hoeft u niets te doen. Maar u hebt er alle belang bij te controleren of alle gegevens correct zijn en geen informatie ontbreekt. Als u het voorstel klakkeloos aanvaardt, riskeert u geld mis te lopen. Zeker uw gezinssituatie is een aandachtspunt. Denk aan kinderen en andere personen ten laste, kosten voor kinderopvang en betaalde of ontvangen onderhoudsgelden.

Controleer ook of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen. Denk aan giften, dienstencheques, pensioensparen, een (nieuwe) lening of een levensverzekering voor het langetermijnsparen. Let ook op ander vastgoed dan uw gezinswoning, zoals een tweede verblijf of een verhuurd pand, zeker bij een aankoop, verkoop of verhuizing.

Beleggers moeten waakzaam zijn. Tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, maar die vrijstelling wordt nooit automatisch verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

In sommige gevallen is het voorstel van vereenvoudigde aangifte niet geldig en moet u zelf een aangifte invullen. Bijvoorbeeld als u rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland hebt, een oprichter of begunstigde bent van een juridische constructie of leningen hebt verstrekt aan startende kleine vennootschappen via een erkend crowdfundingplatform.

Moet u een voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen? Een wijziging op papier moet tegen 30 juni gebeurd zijn, via Tax-on-web kan dat tot 15 juli. Let op, de uiterste indieningsdatum van 18 oktober geldt niet automatisch voor wie een VVA moet wijzigen om zelfstandige of beroepsinkomsten aan te geven. U kunt het best uitstel vragen voor 15 juli. Vanaf die datum kunnen de VVA’s verwerkt worden. Zodra een vooraf ingevulde aangifte opgenomen is in het verwerkingsproces, is geen uitstel meer mogelijk en moet nadien een correctie uitgevoerd worden. Is het verwerkingsproces nog niet gestart, dan kan ook na 15 juli nog een uitstel gegeven worden.

4. Hoger belastingvoordeel voor laadpaal thuis

Meer en meer mensen rijden met een elektrische wagen. Wie tussen 1 september 2021 tot 31 augustus 2024 investeert in een vaste laadpaal bij zijn gezinswoning, krijgt daarvoor een belastingvoordeel als alle voorwaarden voldaan zijn. Voor de uitgaven gedaan in 2022, die u nu aangeeft, is het maximumbedrag opgetrokken van 1.500 tot 1.750 euro per laadstation. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent, wat het maximale voordeel op 787,50 euro brengt.

In Tax-on-web krijgt u hulp voor de aangifte van een laadpaal. Het maximumbedrag wordt automatisch toegepast naargelang uw situatie. U moet twee bijlagen bij uw aangifte voegen: de factuur van de plaatsing van het laadstation en het keuringsattest van de installatie.

5. Ook ‘oude’ attesten voor kinderopvang gelden

Een deel van de opvangkosten voor uw kinderen tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap) kunt u via uw belastingaangifte recupereren. Het gaat bijvoorbeeld om de opvangkosten aangerekend door de crèche, voor- en naschoolse opvang of een zomerkamp met de jeugdbeweging.

U kunt tot 14,40 euro per opvangdag inbrengen. De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 14,40 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 6,48 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen). 

De betaalde kosten moet u kunnen staven met een fiscaal attest. Voor opvangactiviteiten vanaf 27 januari 2022 moet de opvangdienst in principe een nieuw model van fiscaal attest gebruiken. Gebruikte de opvangdienst nog het oude model, dan is dat voor het inkomstenjaar 2022 nog geen probleem. De fiscus zal zich flexibel opstellen en u krijgt nog altijd het belastingvoordeel.

6. Buitenlands vastgoed heeft een kadastraal inkomen

Sinds vorig jaar moeten Belgisch en buitenlands vastgoed op dezelfde manier aangegeven worden. Wie bijvoorbeeld een tweede verblijf in het buitenland alleen zelf gebruikt, moet in zijn aangifte een kadastraal inkomen invullen. Daarom moet wie vastgoed in het buitenland koopt, verkoopt of erft dat verplicht spontaan melden aan de fiscus.

De Administratie Opmetingen en Waarderingen of het vroegere ‘kadaster’ bepaalt een ‘Belgisch’ kadastraal inkomen op basis van de gegevens die u doorgeeft. Het berekende kadastraal inkomen vindt u terug in MyMinfin en Tax-on-web. Voor belastingplichtigen met een ‘stabiele’ situatie die bijvoorbeeld niet verhuisd zijn, is het kadastraal inkomen ook vooraf ingevuld in Tax-on-web.

Hebt u uw buitenlands vastgoed nog niet gemeld bij de federale overheidsdienst Financiën? De makkelijkste manier is aangifte te doen via MyMinfin. Binnen 24 uur ontvangt u een kadastraal inkomen.

7. Zoek niet naar codes voor de gas- en elektriciteitspremie

Om de gezinnen tijdens de energiecrisis te ondersteunen, werkte de federale regering een steunmaatregel uit: het basispakket energie voor gas en elektriciteit. Een eerste steunpakket was er in 2022 voor de maanden november en december. Gezinnen kregen een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit.

Die werd betaald aan iedereen met een energiecontract dat voldeed aan de voorwaarden, maar het was de bedoeling de lage en de middeninkomens te ondersteunen. Bij de hoogste inkomens wordt de tegemoetkoming deels via de jaarlijkse belastingafrekening teruggenomen. Het plafond ligt voor wie alleen belast wordt op een totaal netto-jaarinkomen tot 62.000 euro en voor koppels op 125.000 euro. Per extra fiscaal persoon ten laste komt daar 3.700 euro bovenop, voor een kind in co-ouderschap 1.850 euro.

U hoeft zelfs niets te doen. Op de belastingaangifte staan dan ook geen codes voor de gas- en elektriciteitspremie. De fiscus beschikt over alle informatie en berekent zelf een nieuwe ‘bijzondere bijdrage energie’ bij het opmaken van het aanslagbiljet.

8. Fiscus biedt hulp bij het invullen

De fiscus biedt hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Dat kan zowel telefonisch als fysiek in een kantoor van de fiscus of tijdens een van de invulsessies die 311 gemeenten organiseren. U moet altijd op voorhand een afspraak maken.

Wie vorig jaar hulp vroeg, heeft mogelijk al een afspraak. De fiscus contacteerde die mensen proactief om hen dit jaar opnieuw te helpen en heeft al 85.000 afspraken vastgelegd. U kunt ook zelf een afspraak maken, door te bellen naar het nummer op de envelop van de aangifte. Om te weten welke zitdagen er zijn, raadpleegt u de website van uw gemeente voor praktische informatie en om een afspraak te maken. 

Bron: De Tijd