Meer middelen voor De Lijn om bussen te laten rijden? Njet, schreeuwt Jan Jambon (N-VA). Mensen met een zorgnood het budget geven waar ze recht op hebben? Schandalig, beweert Maurits Vande Reyde (Open VLD). Er is geen geld, roepen de rechtse regeringspartners in koor. Enkel Diependaele (N-VA) krijgt zijn geld niet op omdat hij er maar in slaagt om sociale woningen te bouwen. Dat is niet de specialiteit van een regering die excelleert in sociale afbraak.

Tekort aan zorgbudget drijft mensen in wanhopige situaties

In 2021 veranderde de Vlaamse regering het systeem voor een persoonsvolgend zorgbudget. Aanvankelijk werd gezegd dat er voor de 15.000 mensen op de wachtlijst niets zou veranderen, maar ook daar werd op teruggekomen. Een klein aantal mensen zou meer krijgen, een grote groep van 2.200 mensen kreeg minder dan beloofd en alleszins veel minder dan nodig. Sommige zorgbudgetten zouden met meer dan een kwart verlaagd worden. Dit leidt tot menselijke drama’s. Vorig jaar stapte een vrouw uit het leven omdat het financieel en menselijk niet meer haalbaar was. Ze deed dit nadat ze in de media had getuigd en nadat die getuigenis was besproken in het Vlaams Parlement. Toch kwam er geen verandering. Ondertussen groeit de wachtlijst verder aan tot momenteel 17.172 mensen in nood. Het Vlaams Mensenrechteninstituut omschrijft dit als “ontoelaatbaar.”

Eind december berichtte Gazet van Antwerpen over een 39-jarige rolstoelgebruiker die euthanasie aanvroeg. Ze stond acht jaar op de wachtlijst en zou uiteindelijk een kleiner zorgbudget dan beloofd toegewezen krijgen.  De getuigenis was hartverscheurend: “Ik kan nu voor 2,5 dagen per week een verzorgende inhuren. Als ik op een andere dag niet uit bed raak door de pijn, kan ik – sorry dat ik het zo uitdruk – niet anders doen dan alles laten lopen, bellen naar de verpleegster en hopen dat ze tijd heeft. Ik zit fysiek, financieel en emotioneel aan de grond.” De laconieke reactie van minister Crevits was dat je nooit iedereen gelukkig kan maken… 

De verlaging van de budgetten van mensen op de wachtlijst is teruggefloten door de Raad van State. Die stelde dat de maatregel tegen de grondwet inging, meer bepaald tegen de regel dat verleende sociale rechten niet mogen verminderd worden zonder goede redenen in het algemeen belang. Crevits zal 10 miljoen euro extra vragen om de uitspraak van de Raad van State na te komen. Dat gebeurt met tegenzin en vanwege Open VLD en N-VA met kritiek op de bepaling in de grondwet die sociale rechten beschermt. Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD), ook bekend van zijn tirades tegen de vredesbeweging, verklaarde dat hierdoor “geen enkele sociale hervorming meer kan.” Hij beweert dat dit een hindernis is voor sociale vooruitgang. Sociale afbraak wordt door de liberalen van diverse partijen steeds meer als ‘vooruitgang’ omschreven.

Voor de rechterzijde betekent ‘vooruitgang’ dat mensen met een beperking in een wanhopige situatie geduwd worden zonder enig toekomstperspectief. Het betekent dat sociale bescherming voor nieuwkomers nog meer beperkt wordt (daarover botste de N-VA eerder met het Grondwettelijk Hof). Het enige waar rechts rekening mee houdt, is de zogenaamde budgettaire oefening. Sander Loones (N-VA): “We moeten sociaal-economisch hervormen, of we botsen op een muur en dan is er gewoon géén geld meer. Dit gaat over de houdbaarheid van ons sociaal model.” Dat de allerrijksten vorig jaar nog wat rijker werden en hun managers nu reeds meer dan een gemiddeld jaarloon verdiend hebben, is van geen tel voor rechts. Er moet bespaard worden. Mensen met een beperking worden opgeofferd aan het hogere belang van een regering die 250 miljoen euro overbruggingskrediet kan uittrekken om de winsthonger van Ineos te sponseren, maar steen en been klaagt over 10 miljoen euro voor mensen met een beperking.

Geen extra middelen voor openbaar vervoer

De kritiek op de dienstverlening van De Lijn weerklonk al bijzonder luid dit jaar. Het afschaffen van 3200 bushaltes is er maar één onderdeel van. Het gaat al langer slecht met De Lijn, zo slecht dat zelfs de directie spreekt over een ‘verrottingsstrategie’.

De vraag om extra middelen, wordt beslist afgewezen. De directie van De Lijn, die politiek aangesteld is door de Vlaamse regering, vraagt extra middelen om het huidige beperkte aanbod te kunnen realiseren. Zoniet komen er extra verhogingen van de ticketprijzen, aldus topvrouw Ann Schoubs.

De Vlaamse regering, die wel middelen uittrekt om de fabrikanten van elektrische voertuigen te sponseren, spreekt zich klaar en duidelijk uit tegen elke vraag om extra middelen. Lydia Peeters (Open VLD) zei eerder dat de directie van De Lijn moet stoppen met ‘klagen en zagen’. Jan Jambon (N-VA) zegt dat er geen sprake kan zijn van extra middelen. “De budgetten zijn vastgelegd,” verklaarde hij.

Jambon voegde er aan toe: “Ik zal u een oplijsting maken van alle diensten in Vlaanderen die geld bijvragen.” Daar heeft hij natuurlijk een punt: na jaren van gebrek aan investeringen zijn de tekorten veralgemeend. Van gebrekkige infrastructuur (denk aan het waterbeheer van de Dender) over het onderwijs (met het rampzalige PISA-rapport als resultaat) en het krakende openbaar vervoer tot de drama’s in de geregionaliseerde onderdelen van de zorg (kinderopvang, ouderenzorg, mensen met een beperking …) is het palmares van deze en vorige Vlaamse regeringen ronduit asociaal. Wat de Vlaamse regering zelf afbreekt, breekt ze des te harder af. Dat omvat ook het recht op protest tegen die afbraak, met aanvallen op het stakingsrecht zoals voor de kerstvakantie nog bleek met de acties van het personeel van de sluizen.

Welk alternatief?

Wie is er verbaasd dat deze rechtse coalitie onder leiding van de N-VA volgens de peilingen haar meerderheid verliest? Wie denkt dat het VB een alternatief vormt, vergist zich. Bij de vorige coalitievorming had De Wever gesprekken met Van Grieken die bereid was om alles wat in het uiteindelijke akkoord zonder het VB kwam te steunen. In de wandelgangen is nu al te horen dat het VB bereid is om een minderheidsregering van N-VA van buitenaf te steunen. Het Vals Belang wil het rampzalig asociaal beleid van de afgelopen jaren verder zetten. Het eist daarbovenop enkel nog wat extra asociale maatregelen tegen vluchtelingen en mensen met een migratie-achtergrond.  

Voor een beleid in het belang van de meerderheid van de bevolking moet niet naar rechts gekeken worden. Er is nood aan een stem voor een consequente linkerzijde, de PVDA dus, gekoppeld aan de opbouw van een breed verzet van onderuit door de werkenden in alle sectoren die vandaag met tekorten kampen en al wie daar het slachtoffer van is. Dit moet leiden tot een volledige maatschappijverandering met een samenleving waarin de noden en behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten  van een kleine minderheid superrijken. Dat is het socialistisch programma waar LSP voor staat.

Bron: socialisme.be