De Vlaamse Regering schakelt steeds vaker een deurwaarder in om de zorgpremie voor de Vlaamse Sociale Bescherming te innen. Dat blijkt uit cijfers van Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement.

“Heel veel mensen hebben het moeilijk met de torenhoge facturen en dus ook met de Vlaamse zorgpremie. Vorig jaar kregen maar liefst 38.893 mensen een boete in de bus omdat ze die niet betaalden. In plaats van die mensen te helpen, duwt deze Vlaamse Regering ze nog dieper in de miserie met boetes van 100 tot 250 euro. In 70% van de gevallen schakelt ze zelfs een deurwaarder in. Wij stellen voor om te stoppen met dit deurwaarderbeleid en de federale sociale zekerheid te versterken, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.” 

Alle inwoners van het Vlaams gewest die ouder zijn dan 25 jaar krijgen binnenkort de factuur voor de zorgpremie in de bus. De opbrengst van die premie gebruikt de Vlaamse Regering om mensen die veel zorg nodig hebben een zorgbudget toe te kennen. “De zorgpremie zal opnieuw duurder worden en bedraagt zo al 58 euro. In 2014 was dat nog maar 25 euro”, zegt D’Haese. 

Wie de zorgpremie twee keer niet of onvolledig betaalt, krijgt een boete van 100 tot 250 euro. “Bijna 40.000 mensen hebben zo’n boete in de bus gekregen”, zegt D’Haese. “En het gaat hier duidelijk meestal niet om mensen die dat vergeten zijn, maar over mensen die op het eind van de maand moeten kiezen tussen de energiefactuur betalen of de zorgpremie betalen. Dat zien we aan het aantal keren dat de Vlaamse Regering een deurwaarder inzette om de boetes te innen: bij maar liefst 72% van de mensen die niet kunnen betalen. Als de regering deurwaarders moet inzetten om de zorg te financieren, is het duidelijk dat er iets heel grondig mis zit.”

De PVDA stelt voor om de zorgbudgetten voor mensen die veel zorg nodig hebben op een andere manier te financieren. “Dit deurwaarderbeleid zit helemaal fout. De zorgpremie houdt amper rekening met het inkomen van de mensen”, zegt D’Haese. “De Vlaamse Regering laat Fernand Huts op deze manier even veel bijdragen als Josiane die 13 euro bruto verdient als huishoudhulp. Wij pleiten voor één federale sociale zekerheid voor alle inwoners van België, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een progressieve bijdrage dus, in plaats van de vlaktaks die de Vlaamse regering oplegt, zoals dat vandaag voor onze sociale bijdragen het geval is.”

Bron: PVDA.be