Meer dan 700.000 Vlamingen kunnen een jobbonus krijgen van de Vlaamse overheid. Maar wat moet je daarvoor doen en over hoeveel geld gaat het?
Wie heeft recht op de jobbonus?
Al wie in Vlaanderen woont en werkt en minder dan 2.500 euro bruto verdient, heeft recht op een jobbonus. Zo’n 30 procent van de loontrekkenden die voltijds werken, verdienen 2.500 euro bruto of minder. Volgens de recentste gegevens zijn dat in Vlaanderen 733.258 mensen. Dat cijfer is nog zonder de grensarbeiders, die in Vlaanderen wonen maar buiten België werken. Over die werknemers heeft de overheid veel minder gegevens. Het gaat om 28.000 mensen, maar niet iedereen zal recht hebben op de bonus. “In sectoren als de dienstenchequesector, de landbouw, de horeca en de uitzendarbeid zouden in relatieve termen het meest aantal mensen recht hebben op de jobbonus”, zegt Ben Bruynseels, woordvoerder van begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA).
Hoeveel bedraagt die jobbonus?
Wie minder dan 1.800 bruto verdient in een fulltime werkregeling, krijgt de volledige bonus van 600 euro. Tussen 1.800 euro en 2.500 euro daalt de bonus geleidelijk naar 0 euro. Voor iemand die bijvoorbeeld 2.000 euro verdient, is er 434,29 euro voorzien, klinkt het op het kabinet van minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Is je brutoloon 2.200 euro, dan krijg je nog 268,57 euro. Val je net op de 2.500 euro, dan krijg je het minimumbedrag: 20 euro.
Krijgen ook mensen die deeltijds werken zo’n bonus?
Jawel. “Bij de berekening van de bonus wordt rekening gehouden met het arbeidsregime en de gewerkte periodes doorheen het jaar. Werk je halftijds, dan krijg je dus ook de helft van de jobbonus. Heb je een periode niet gewerkt, dan zal je voor die periode ook geen jobbonus krijgen.”
Sommige werknemers hebben erg variabele werkroosters met meerdere werkgevers, af en toe een periode zonder job… Hoe wordt dan berekend of je recht hebt op de bonus?
“De jobbonus wordt per kwartaal berekend”, klinkt het op de kabinetten van Brouns en Diependaele. “Telkens wordt een ‘refertemaandloon’ bepaald. Voor elk kwartaal dat je loon binnen de grenzen van 1.800 en 2.500 euro valt, zal je dus een deeltje jobbonus krijgen.” Is er een periode dat je niet gewerkt hebt, dan krijg je voor dat kwartaal geen jobbonus. Heb je meerdere deeltijdse jobs, dan wordt alles samengeteld en berekend.
Maaltijdcheques, ecocheques en bedrijfswagens zijn ook vormen van verloning. Telt dat mee voor het berekenen van de hoogte van de bonus?
“Voor het toekennen van de jobbonus wordt een refertemaandloon berekend. Het principe is dat alle loonelementen worden meegeteld, tenzij ze expliciet worden uitgesloten”, klinkt het op beide kabinetten. Onder meer overuren in de horeca, een flexiloon, vertrekvakantiegeld, eindejaarspremies, bedrijfswagens en bijvoorbeeld maaltijdcheques worden niet meegeteld in de berekening van het brutoloon.
Moet je iets doen om de bonus te krijgen?
“In eerste instantie hoeven werknemers zelf niets te ondernemen. De rechthebbenden worden gedetecteerd op basis van automatische gegevensstromen en worden vervolgens gecontacteerd om hun rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Verder verloopt de uitbetaling van de jobbonus automatisch.” Tegen het einde van dit jaar krijgt iedereen die een jobbonus verdient, een brief met daarin de mededeling dat ze een bonus zullen ontvangen en dat ze het best hun rekeningnummer meedelen.
“Voor grensarbeiders zal wel met een aanvraagprocedure gewerkt moeten worden. We hebben van die mensen immers veel minder gegevens waar we geautomatiseerd mee kunnen werken. Voor deze doelgroep zal ook specifieke aandacht zijn in de communicatiecampagne.”
Waarom moet de overheid nog eens mijn rekeningnummer krijgen? Dat weten ze toch al?
“We kunnen niet zomaar gebruikmaken van de gekende rekeningnummers binnen de Vlaamse Overheid”, zegt Bruynseels. “De binnen de Vlaamse Overheid beschikbare rekeningnummers (verkeersbelastingen, onroerende voorheffing, groeipakket, …) zijn immers niet noodzakelijk ook de rekeningnummers van de jobbonus-begunstigden, maar kunnen ook toebehoren aan de (ex) -partner, een gemeenschappelijke rekening, derden…”
Daarom moeten de nummers dus eenmalig via Mijn Burgerprofiel geregistreerd worden.
Wanneer wordt de bonus uitbetaald?
Dat zal ten vroegste eind 2022 zijn.
Is dit iets eenmaligs?
“Nee, de bonus wordt voortaan elk jaar uitgekeerd, als je aan de voorwaarden voldoet op dat moment.” Alle verdere info via: JOBBONUS