Naar de psycholoog gaan wordt eindelijk betaalbaar.

11 euro. Dat is hoeveel je vanaf 1 september 2021 betaalt voor een bezoek aan de psycholoog of orthopedagoog. Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid zegt: “Psychologische hulp moet laagdrempelig en betaalbaar zijn. Dit is een heel belangrijke stap in de goede richting.”

Nu moet je heel wat doen voor je met een psycholoog kan praten en psychologische hulp krijgt. Eerst moet je je huisarts vertellen over vaak heel persoonlijke problemen. Daarna stoot je bij de psychologen zelf op ellenlange wachtlijsten. Wachtlijsten die door de coronacrisis alleen maar langer werden.

Naar een psycholoog gaan moet even vanzelfsprekend zijn als een bezoek aan de tandarts

Het akkoord dat de minister sloot met de sector, de FOD Volksgezondheid, en het RIZIV neemt heel wat van die drempels weg. Het voordelige tarief komt in de vorm van een terugbetaling van acht individuele sessies of vijf groepssessies. Zonder dat je eerst naar je huisarts moet gaan voor een doorverwijzing. Mensen die gespecialiseerde psychologische zorg nodig hebben, zoals na een trauma, krijgen 20 sessies per jaar terugbetaald.

Even vanzelfsprekend als tandarts

Frank Vandenbroucke trok daarvoor het budget op van 39 miljoen naar net geen 152 miljoen dit jaar. En hij wil nog verder gaan. “Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen die er nood aan heeft. Naar een psycholoog gaan moet even vanzelfsprekend zijn als een bezoek aan de tandarts. Het taboe op mentale problemen moet op de schop. Dit akkoord is maar een eerste stap in die richting”, zegt hij.  Bron:  Vooruit