Werkloze jongeren zullen vanaf 2024 een vrijwillige legerdienst kunnen doen. Opvallend, die dienst zal geen enkel militair onderdeel bevatten. Ze krijgen vooral opleidingen om makkelijker werk te kunnen vinden. De jongeren krijgen daarnaast 500 euro netto per maand bovenop hun uitkering.  

De “vrijwillige dienst van collectief nut” (DCN), zoals de vrijwillige legerdienst officieel wordt genoemd, zou vanaf 2024 starten. Het wetsontwerp van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) erover is in de commissie Landsverdediging goedgekeurd.   

In eerste instantie zou er plaats zijn voor 200 jongeren tussen 18 en 25 jaar oud. Volgens Dedonder zou het concept ook doorgetrokken kunnen worden naar andere federale overheidsdiensten. 

Geen militairen 

De deelnemende jongeren worden geen militairen. Ze worden volgens Dedonder ook geen burger-personeelsleden van Defensie. Hoewel de jongeren dus bij Defensie aan de slag gaan, zullen we ook niet leren   om wapens te hanteren. Ze krijgen ook op geen enkele manier een militaire opleiding.

Wat gaan ze dan wel doen? “Ze zullen bij Defensie tijdens een 38-urenweek opleidingen krijgen rond burgerschap, normen & waarden, veiligheid en sport”, klinkt het in een persbericht. “Daarnaast zullen de jongeren binnen Defensie ook taken uitvoeren op het vlak van onderhoud van materiaal en infrastructuur, administratie, logistiek of nog public relations of horeca.”    

De focus lijkt vooral te liggen op het bijbrengen van vaardigheden om sneller toegang te vinden tot de arbeidsmarkt. De deelnemende jongeren zullen maandelijks 500 euro netto krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Zo’n vrijwillige dienst van collectief nut duurt 6 maanden.    

Wie vroeger werk vindt, kan eruit stappen.

Dienstplicht nooit afgeschaft
Doordat de deelnemende jongeren geen militaire opleiding krijgen, is de vrijwillige dienst van collectief nut dus geen light-versie van de vroegere verplichte dienstplicht.

Die dienstplicht is in ons land overigens nooit afgeschaft, maar is sinds begin jaren 90 “opgeschort”.   Hierdoor worden dienstplichtigen niet meer opgeroepen. In theorie kan de militaire dienstplicht gewoon terugkomen. Iets waar de laatste jaren al verschillende ballonnetjes over zijn opgelaten. Zowel door politici, als door Defensie zelf.