De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen wordt ook in de tweede golf overspoeld met werk.
Vijf procent van alle uitkeringen geraakt niet op tijd uitbetaald. Het gaat om duizenden mensen.
Duizenden werklozen wachten op uitkering: de Hulpkas krijgt tot 12.000 telefoontjes per dag.
De Hulpkas is een van de vier uitbetalers van werkloosheidsuitkeringen in ons land. Ook de drie grote vakbonden keren uitkeringen uit aan werklozen die er zijn ingeschreven. Door het groot aantal technisch werklozen door de coronacrisis is het aandeel van de Hulpkas in de werklast sterk vergroot.

Maar ook in de tweede golf blijft het pompen of verzuipen. De grote piek ligt weliswaar achter ons, maar het werk blijft zich opstapelen. In oktober kreeg de Hulpkas zo’n 105.000 dossiers te verwerken. Volgens het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) liep zo’n 5 procent vertraging op. Om en bij de 5.000 mensen dus, al kan de minister er geen precies cijfer op plakken. Vaak is de achterstand te wijten aan ontbrekende documenten.

Het aantal mensen dat beroep doet op het systeem van tijdelijke werkloosheid is ‘geëxplodeerd door de coronacrisis’, klinkt het. ‘Het aantal ligt dan wel een pak lager dan in maart en april, toen bijna 1.300.000 mensen beroep moesten doen op de tijdelijke werkloosheid, toch blijft de impact op mensen enorm.’ In oktober deden nog steeds zo’n 377.000 werknemers beroep op tijdelijke werkloosheid omwille van corona.’

Het kabinet-Dermagne benadrukt dat het probleem op de radar van de minister staat. De Hulpkas kreeg al 50 extra werknemers toegewezen. Maar daarmee is het probleem nog niet van de baan. De extra mankracht moet immers een opleiding krijgen. Men wijst erop dat alle uitbetalers – ook de vakbonden – moeite hebben om alles bol te werken. ‘Het gaat vaak om mensen die nooit eerder beroep deden op een werkloosheidsuitkering. De uitkeringsinstanties moeten grote aantallen dossiers van nul opstarten.

Dat is natuurlijk een grote fout van de overheid, want je moet rampen zien aankomen.
Waarom mogen mensen die nog werk hebben bv geen dossier laten aanmaken door de HVW, waarom moet alles rap-rap gebeuren als er calamiteiten voor de deur staan?

De grote vakbonden verhinderen de vlotte uitbetaling van de uitkeringen.
Door de coronacrisis zijn er bijna 300.000 extra leden bijgekomen bij de grote vakbonden maar zij kunnen die toestroom niet aan.
Daardoor zijn er veel werklozen die hun uitkering te laat krijgen.

Zoals bekend is de HVW bemand door medewerkers van de grote vakbonden.
Die zullen zich dus niet extra inspannen voor niet gesyndiceerde werklozen. Misschien proberen zij die werklozen nog door te verwijzen naar de 3 grote vakbonden, van machtsmisbruik gesproken.
De HVW is een openbare instelling, die deel uitmaakt van onze sociale zekerheid, die werkloosheid-suitkeringen uitbetaalt, voor wie niet bij een traditionele vakbond wil aansluiten.
De HVW is een beschermingsinstelling waarop momenteel heel veel mensen beroep doen, doordat ze door de coronacrisis hun job verloren of op tijdelijke werkloosheid werden gezet. Maar bovenop het feit dat mensen thuis zitten zonder werk en in financiële problemen raken, lijkt er bij de Hulpkas ook een en ander in het honderd te lopen.

De Hulpkas is onderbemand en daarom blijft de telefoon gewoon rinkelen. Niemand neemt er op. Soms klinkt er een wachtmuziekje, om eindeloos lang naar te luisteren. Andere keren krijgt ze de boodschap dat het nummer niet in gebruik is. Op die ontelbare keren dat de werklozen proberen te bellen, krijgen ze niemand aan de lijn.
De Hulpkas is telefonisch en via mail nog steeds zo goed als onbereikbaar.

Ondertussen moeten de OCMW’s wel inspringen bij al die mensen die door de Hulpkas gewoon genegeerd worden. Als hun financiële nood echt hoog is, dan keren wij deze mensen een leefloon uit in afwachting van reactie van de Hulpkas. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat OCMW’s overal in ons land het malfunctioneren van een openbare instelling, en van de grote vakbonden, moeten opvangen met hun eigen middelen? Het gaat hier toch om een récht dat mensen opgebouwd hebben, het recht op maandelijkse ondersteuning wanneer je je werk verliest?

Waarom lukt het de Hulpkas niet om de mensen die in deze vreselijke crisis, hun werk verliezen snel een uitkering te bezorgen?

Volgens Neutr-On zijn de belangrijkste redenen daarvan:

  • de onderbemanning van de HVW
  • het personeel bestaat uit mensen van de grote vakbonden, maar die zijn minder bekwaam, minder gemotiveerd, bevooroordeeld, partijdig, …

De 3 grote bonden willen geen concurrentie van de kleinere vakbonden die geen uitkeringen mogen uitbetalen. Dat is machtsmisbruik, ondemocratisch en oneerlijke concurrentie.

Neutr-On zal klacht neerleggen tegen deze wantoestand.