Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz.
Hierbij een kort overzicht.
• Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 april 2023
Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten.
Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen, aangezien de overheid een maximum forfaitair bedrag per kilometer heeft vastgelegd dat aanvaard wordt als kost eigen aan de werkgever (“kilometervergoeding”). Deze kilometervergoeding is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen indien het maximumbedrag per kilometer niet wordt overschreden.

De kilometervergoeding wordt niet langer per jaar geïndexeerd, maar per kwartaal. Het nieuwe bedrag dat van toepassing is vanaf 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 bedraagt € 0,4246 per kilometer.
Ter herinnering: het bedrag dat van toepassing was van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 bedroeg € 0,4259 per kilometer. Er is dus sprake van een daling tegenover het vorige bedrag.
Een bijkomende voorwaarde is dat het aantal afgelegde kilometers per jaar niet abnormaal hoog mag zijn (maximum 24.000 km per jaar). Als het aantal kilometers hoger ligt, moet hiervan bewijs geleverd worden.
Dit bedrag is een maximumbedrag. Werkgevers kunnen zonder problemen een lagere vergoeding per kilometer toepassen. Een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk, maar dan ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer. Zij moeten bewijzen dat de betaalde vergoeding overeenkomt met de reële kostprijs.

  • Btw op gas en elektriciteit definitief op 6 procent

De btw op gas en elektriciteit is al zowat een jaar verlaagd naar 6 procent, maar dat was een “tijdelijke” maatregel om de energiefactuur te drukken in de context van torenhoge energieprijzen. Vanaf vandaag 1 april wordt dat tarief dus permanent. Tegelijkertijd wordt een accijnshervorming van kracht.

  • Kamer keurt btw-verlaging energie met accijnshervorming goed

De minderinkomsten voor de overheid van de btw-verlaging worden deels gecompenseerd door de accijnshervorming. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zei eerder dat tot eind dit jaar de lagere btw een minderinkomst van 892,95 miljoen euro betekent, terwijl de accijnzen 543,91 miljoen euro in het laatje zullen brengen.

Volgens consumentenorganisatie Testaankoop zal een gemiddeld gezin elke maand 16,5 euro minder betalen dan vroeger, toen de btw nog 21 procent bedroeg (38,5 euro minder dankzij de btw-verlaging en 22 euro meer door de accijnzen). “En die besparing zal nog groter worden als de energieprijzen stijgen, en de accijns verlaagt”, aldus Testaankoop. In de accijnshervorming is immers een mechanisme opgenomen waarbij de accijnzen op een deel van het verbruik (het zogenoemde basisverbruik) dalen wanneer de energieprijzen bepaalde plafonds overschrijden.

Bij aardgas kunnen de accijnzen (op het zogenoemde meerverbruik) stijgen wanneer de prijs fors daalt. Voor contracten met sociaal tarief zal de accijnshervorming pas ingaan op 1 juli.

  • Sociale tarieven voor stroom en aardgas opnieuw omhoog

De sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas stijgen op 1 april overigens opnieuw, met 7,7 procent voor elektriciteit en met 9,5 procent voor aardgas. Het is de vierde prijsstijging op rij voor de sociale tarieven, die om de drie maanden worden vastgelegd door de federale regulator CREG.

Het enkelvoudig tarief voor elektriciteit bedraagt vanaf april 30,782 cent per kilowattuur, inclusief btw. Het sociaal tarief voor aardgas gaat naar 4,084 cent per kilowattuur, inclusief btw.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon, bewoners van een sociale woning of ouderen met inkomensgarantie. Naar schatting 2 miljoen Belgen hebben er recht op. Het tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde.

  • Premie voor thuisbatterij wordt geschrapt

Wie een thuisbatterij met een AREI-keuringsattest plaatst, krijgt daar vanaf  1 april niet langer een premie voor. De Vlaamse regering besliste om die premie versneld af te bouwen.

Door het verdwijnen van de terugdraaiende teller en de stijgende energieprijzen zat de verkoop van thuisbatterijen in de lift. Met zo’n thuisbatterij kunnen gezinnen met zonnepanelen de zelf opgewekte stroom die ze niet meteen verbruiken, opslaan om die later te gebruiken.

Vlaanderen voorzag ook premies voor thuisbatterijen. Die premie bedroeg maximaal 40 procent van de totale investeringskost, met een plafond van 1.725 euro. Vorig jaar werd echter beslist om de premie sneller af te bouwen dan eerder aangekondigd. Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir bleek uit een evaluatie dat de subsidie “niet echt nodig is om burgers aan te zetten om in een thuisbatterij te investeren”.

De regering wil de vrijgekomen middelen inzetten voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een ‘thermische’ batterij.

  • Huis kopen in Brussel wordt fiscaal voordeliger

Vanaf vandaag 1 april wordt het fiscaal aantrekkelijker om een huis te kopen in Brussel. Het Brusselse ‘abattement’ wordt dan verhoogd van 175.000 naar 200.000 euro. Daardoor kunnen kopers 25.000 euro besparen op de eerste schrijf van 200.000 euro.

Het abattement is een vermindering van registratierechten bij de aankoop van een eerste woning of bouwgrond. Tot 1 april bedroeg het abattement nog 175.000 euro voor de aankoop van de gezinswoning. Om meer Brusselse gezinnen toegang te geven tot een woning, wordt dit abattement opgetrokken naar 200.000 euro. In de plaats van een korting van 21.875 euro, genieten gezinnen vanaf 1 april van een korting van 25.000 euro.

Verder wordt het huidige plafond van 500.000 euro verhoogd naar 600.000 euro. Ook wie een woning van 600.000 euro koopt, heeft dus nog recht op het fiscale voordeel. Voor bouwgronden geldt dan weer een abattement van 87.500 euro, dat op 1 april opgetrokken wordt naar 100.000 euro. Daarnaast komt er een extra vergoeding voor grote energierenovaties. Het gaat om 25.000 euro voor elke gerealiseerde verbetering van energieklasse. Het aantal energieklassen waartoe de partijen zich verbinden, moet ten minste twee bedragen.

Ook de voorwaarden om recht te hebben op het abattement worden versoepeld. Wie in aanmerking wil komen voor een toeslag, zal de woning binnen drie jaar moeten betrekken (in plaats van twee jaar). Voor kopers die een aanvullende energie-efficiëntietoeslag aanvragen, wordt de termijn voor ingebruikname verlengd tot vijf jaar. Ten slotte zullen de kopers die niet vijf jaar in hun woning blijven wonen, niet langer de volledige premie moeten terugbetalen, maar een bedrag dat is aangepast aan het aantal jaren dat ze in hun woning hebben gewoond.

  • Oude en luide vliegtuigen betalen meer op Brussels Airport

Op 1 april worden op Brussels Airport nieuwe tarieven van kracht. Luchtvaartmaatschappijen die met luide, vervuilende vliegtuigen naar de luchthaven komen, zullen meer moeten betalen dan als ze moderne toestellen inzetten.

Brussels Airport stelt luchthaventarieven op voor telkens vijf jaar. Dat zijn vergoedingen die de luchtvaartmaatschappijen moeten betalen om van de diensten van de luchthavenuitbater gebruik te maken, zoals voor het landen en opstijgen, het parkeren en de bagageafhandeling. Die tarieven worden geïndexeerd met gemiddeld 11 procent. Er wordt ook meer dan vroeger rekening gehouden met het lawaai dat een vliegtuig maakt. “Daardoor betalen de meest luide, vervuilende toestellen tot twintig keer meer dan de meest stille, meest moderne toestellen”, aldus de luchthaven. En voor het eerst wordt er ook rekening gehouden met de uitstoot van stikstofoxiden.

Voor de oudste, meest vervuilen­de en luide vliegtui­gen, verdubbelt de heffing afhanke­lijk van het moment

Ook de zogenoemde terminalheffing, een door de overheid opgelegde vergoeding die luchtvaartmaatschappijen betalen voor de dienstverlening van de luchtverkeersleiders van skeyes, verandert vandaag. Die heffing zal voortaan afhangen van het geluid van de vliegtuigen, hun uitstoot, de afgelegde afstand (om korteafstandsvluchten te ontmoedigen) en het tijdstip van de vlucht.

“Gemiddeld wordt van de heffing 25 procent goedkoper tot 40 procent duurder, afhankelijk van de performantie en het moment van de dag”, aldus minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Voor de oudste, meest vervuilende en luide vliegtuigen, verdubbelt de heffing afhankelijk van het moment.”

Tegen de aan skeyes verschuldigde heffing werd beroep aangetekend door onder meer Brussels Airlines, maar dat beroep werkt niet opschortend, bevestigt het kabinet-Gilkinet.

  • Deconnectie

Vanaf 1 april moeten ondernemingen met minstens twintig werknemers afspraken hebben gemaakt over het recht op deconnectie van de medewerkers. De afspraken moeten worden vastgelegd in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement.

Het recht op deconnectie is het recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de werkuren. “Je ontkoppelt letterlijk van je job en/of werkgever”, legt hr-dienstverlener Liantis op zijn website uit. “Je werkgever mag je dan ook niet meer contacteren tenzij er onvoorziene of specifieke omstandigheden zijn die niet kunnen wachten. Die omstandigheden en praktische voorwaarden moet de werkgever vastleggen in een cao of in het huidige arbeidsreglement laten vastleggen. De richtlijnen moeten op een objectieve manier stellen wanneer de werkgever wel of niet het recht heeft om een medewerker na de werkuren nog te storen.” Het recht op deconnectie is een onderdeel van de arbeidsdeal die de federale regering vorig jaar bereikte. Die bevat een rist maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werk en privéleven beter op mekaar afgestemd raken, zoals de vierdaagse werkweek, extra opleidingen voor werknemers, een betere bescherming voor platformwerkers en flexibeler avondwerk voor de e-commerce.