Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz.
Hierbij een kort overzicht.


• Vanaf 1 december kan je meer dag- en nachtopvang inkopen met een persoonlijke-assistentiebudget (PAB).
Je kan ook meer mobiele en ambulante begeleidingen inkopen. We maakten een handig overzicht van alle nieuwe mogelijkheden.
Je kan 155 dagen dagopvang per jaar inkopen bij een vergunde zorgaanbieder (VZA), een geregistreerd ouderinitiatief of een geregistreerd groenezorginitiatief. Nu zijn dat maar 92 dagen.
Zowat 1.100 personen met een handicap krijgen vanaf 1 december een deelbudget toegekend. Het gaat om mensen die in afwachting van hun volledig persoonsvolgend budget alvast de helft krijgen.
De Vlaamse regering wil alle personen met een handicap in prioriteitengroep 1 – de groep met de meest dringende noden – binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget geven. Met dat budget – alles samen trekt de regering 107 miljoen euro uit – kunnen personen met een handicap zelf hun zorg en ondersteuning kopen.


• Keytrade Bank verhoogt op 1 december de rente op zijn twee spaarrekeningen. Klanten van de internetbank kunnen tot 1 procent rente krijgen.
Het gaat om een forse renteverhoging: het Azur-spaarboekje gaat van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie naar 0,50 en 0,20 procent. Het tweede boekje, de High Fidelity-rekening, krijgt vanaf volgende maand 0,30 procent basisrente en 0,70 procent getrouwheidspremie, tegen 0,01 en 0,15 procent momenteel.
Keytrade Bank, dat meer dan 300.000 klanten telt, is de eerste van de grotere banken in België die de rente fors optrekken. Kleinere nichespelers als Santander Consumer bank, NIBC Direct, CKV en MeDirect gingen de bank voor. De grootbanken blijven voorlopig bij de wettelijke minimumrente van 0,11 procent.


• Neuropsychologische zorg
Patiënten met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting krijgen voortaan ook neuropsychologische zorg terugbetaald. Sinds deze zomer kunnen mensen die aan long covid – langdurige ziekte vanwege een coronabesmetting – een beroep doen op een gepersonaliseerd zorgtraject, waarbij de huisarts en andere betrokken zorgverleners een behandelplan opstellen. Binnen dat traject werden kinesitherapie, logopedie en psychologische zorg al terugbetaald, eventueel aangevuld met ergotherapie en een behandeling bij een diëtist.
Vanaf nu komt ook neuropsychologische zorg in aanmerking voor terugbetaling. Veel patiënten met langdurige coronasymptomen lijden aan concentratie- en geheugenverlies en andere cognitieve problemen. Ook ergotherapie in de tweede lijn, in het ziekenhuis bijvoorbeeld, kan voortaan terugbetaald worden.


• Energiepremie
Vanaf november moest elk huishouden een energiecheque krijgen van 196 euro per maand. Door technische problemen kon de premie voor november nog niet betaald worden, waardoor u de energiekorting in december twee keer ontvangt via uw energiefactuur.


• Staatsobligaties
Voor het eerst sinds september 2013 is de rente op staatsobligaties 2 procent of hoger.
De Schatkist geeft op 4 december 2022 opnieuw staatsobligaties uit. Voor het eerst sinds september 2013 is de rente 2 procent of hoger, volgens gegevens van het Federaal Agentschap van de Schuld. In september 2013 was de rente op achtjarige staatsobligaties 2,15 procent.
De rente bedraagt in december 2 procent voor obligaties met een looptijd van vijf jaar en 2,40 procent voor obligaties met een looptijd van tien jaar. De inschrijvingstermijn loopt tot en met vrijdag 2 december en de betaling gebeurt op maandag 5 december.


• Ambtenarenlonen
Na een overschrijding van de spilindex in oktober stijgen de lonen in de overheidssector in december met 2 procent.
De spilindex werd ook in november overschreden, voor de vijfde keer dit jaar. Dat betekent dat de sociale uitkeringen (inclusief de pensioenen) in december 2022 worden verhoogd. De lonen in de overheidssector stijgen in januari 2023 voor een tweede maand op rij met 2 procent.
Maaltijdcheques langer geldig
Een nieuwigheid voor werknemers die maaltijdcheques, ecocheques of consumptiecheques ontvangen, maar vergeten uit te geven voor de vervaldatum. Vanaf december kunt u uw vervallen cheques binnen de drie maanden na de vervaldatum reactiveren voor drie maanden. U kunt dat doen via de websites van de uitgevers van de cheques, Edenred, Monizze of Sodexo.