Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz.
Hierbij een kort overzicht.
Dit verandert er allemaal vanaf 1 juli


Stijging verkeersbelasting
De verkeersbelasting in Vlaanderen stijgt met net geen 9 procent. Dat is het gevolg van de jaarlijkse indexering.
Wat de zogenaamde groene verkeersbelasting betreft, voor auto’s ingeschreven vanaf 2016, stijgt de minimumbelasting van 48,44 naar 52,79 euro. Dat bedrag loopt nog op volgens de CO2-uitstoot, de euronorm en het brandstoftype van de auto: hoe vervuilender de auto, hoe meer de eigenaar moet betalen.
Auto’s die voor 2016 zijn ingeschreven, worden nog belast met vaste bedragen op basis van de cilinderinhoud. Ook die tarieven gaan met 9 procent omhoog. Zo ziet de eigenaar van een auto met een cilinderinhoud van 2 liter de verkeersbelasting oplopen van 405,36 naar 441,84 euro.
Voor oldtimers geldt een forfaitaire belasting. Die stijgt van 38,63 naar 42,10 euro.
Volledig elektrische auto’s en wagens op waterstof zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.


Sociale tarieven voor elektriciteit en gas omhoog
De sociale tarieven voor elektriciteit en gas gaan op 1 juli opnieuw omhoog, nadat ze in het tweede kwartaal dankzij een btw-verlaging nog licht gedaald waren.
De sociale tarieven voor elektriciteit stijgen met gemiddeld 7,4 procent ten opzichte van de huidige prijzen, zegt de federale energieregulator CREG. Zo zal het enkelvoudig tarief voor elektriciteit 24,613 cent per kilowattuur bedragen, inclusief btw (tegen 22,907 cent in het tweede kwartaal). Het sociaal tarief voor aardgas stijgt met 8,7 procent tot 3,093 cent per kilowattuur (tegen 2,846 cent nu).
Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon, bewoners van een sociale woning of ouderen met inkomensgarantie. Het tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde, en wordt elke drie maanden vastgelegd door de CREG.
De regulator wijst erop dat de stijging van de sociale tarieven geplafonneerd is. “Zonder deze plafonneringen waren de tariefstijgingen gemiddeld 36 procent voor elektriciteit en 225 procent voor aardgas”, luidt het.


Nieuwe verkeersregels voor e-steps
De nieuwe verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals monowheels en elektrische skateboards, gaan in vanaf vrijdag 1 juli.
Voortaan geldt voor het gebruik van de e-step een minimumleeftijd van 16 jaar. Dat is belangrijk om te vermijden dat kinderen en jonge tieners in het verkeer rijden op voertuigen tot 25 kilometer per uur, die niet altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn. In speelsituaties, zoals op de zeedijk of in speelstraten, mogen jongeren hun toestellen wel nog gebruiken.
Daarnaast worden e-steps van het voetpad verbannen. Tot nu toe werden ze er nog getolereerd mits stapvoets gebruik, maar die regel wordt niet goed genoeg nageleefd, klinkt het. Een volledig verbod is dan eenvoudiger. Personen met een beperkte mobiliteit blijven met hun scootmobiel welkom op het voetpad. En in voetgangerszones zal een bord aangeven of e-steps er – stapvoets – toegelaten zijn.
Om chaotische toestanden met geparkeerde steps te vermijden, komen er ook parkeerzones. Parkeren kan er verplicht zijn, verboden of toegelaten. En het zal ook niet langer toegestaan zijn om met twee op een e-step te rijden.
Ondernemingen moeten elektronisch betalen aanbieden
Vanaf 1 juli moet elke onderneming in België minstens één vorm van elektronisch betalen aanbieden. De handelaar mag zelf kiezen welke optie hij de consument aanbiedt, gaande van de klassieke betaalterminal, over mobiele toepassingen zoals Payconiq, tot de mogelijkheid om via overschrijving te betalen. Cash betalen moet ook mogelijk blijven.
De verplichting geldt niet alleen in bijvoorbeeld winkels, “maar ook voor vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen,… die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten”, zegt de federale overheidsdienst Economie. Dat gaat dan over bijvoorbeeld apothekers, dokters, tandartsen en advocaten, maar ook in het zwembad, de bibliotheek of het cultureel centrum moeten klanten elektronisch kunnen betalen. Ook verenigingen zonder winstoogmerk kunnen onder de verplichting vallen, als zij “een product of dienst verkopen op recurrente basis voor economische doeleinden”.
Betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumentencheques, of nog met cryptomunten en andere virtuele munteenheden, worden niet als elektronische betaalmiddelen beschouwd.
De verplichting tot elektronisch betalen maakt deel uit van een fraudebestrijdingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).
Dienstenchequebedrijven krijgen hogere tegemoetkoming van overheid
De dienstenchequebedrijven krijgen vanaf 1 juli een hogere tegemoetkoming van de overheid. Ze stijgt met 54 cent ten opzichte van de huidige inruilwaarde.
Concreet wordt de tegemoetkoming die de erkende ondernemingen ontvangen voor de ingediende dienstencheques, verhoogd tot 16,42 euro voor de dienstencheques van 9 euro en tot 15,42 euro voor de dienstencheques van 10 euro.
De verhoging van de inruilwaarde moet voor meer financiële ademruimte zorgen. De bedrijven kampen met een dalende rentabiliteit, onder meer omdat de inruilwaarde van de cheques slechts gedeeltelijk wordt geïndexeerd. Daarom werd ook beslist het bedrag volledig te gaan indexeren bij een overschrijding van de spilindex.


Afschaffing soepele procedure voor tijdelijke werkloosheid
De soepelere procedure om tijdelijke werkloosheid aan te vragen die bij het begin van de coronacrisis was ingevoerd, loopt ten einde. Vanaf 1 juli gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, zo kondigde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan.
De vereenvoudigde procedure is sinds maart 2020 van kracht, en omvat intussen ook tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ze maakt bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk wanneer er nog een aantal dagen per week kan worden gewerkt.
Het einde van de soepele procedure betekent onder andere dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek om economische redenen (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA…) moeten worden gerespecteerd. En voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opnieuw volledig onmogelijk zijn. Tot het einde van het jaar zijn er wel nog een aantal overgangsbepalingen.


• Voortaan boete voor euro 4-dieselwagens in Brusselse lage-emissiezone
Eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 4 die zich zonder dagpas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven, kunnen daar vanaf 1 juli voor beboet worden. De overgangsperiode waarin er alleen een waarschuwing werd gegeven, loopt eind juni af.
De lage-emissiezone in Brussel is er sinds begin 2018. Ze wordt stelselmatig verstrengd, en omvat sinds begin dit jaar ook een verbod op dieselvoertuigen met euronorm 4 (de laatste voertuigen die geen roetfilter hebben). De overgangsperiode voor die euronorm 4-voertuigen, waarbij er nog geen boetes werden opgelegd, loopt nu af. “De eerste boetes zullen dus vanaf 1 juli 2022 worden verstuurd naar de eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 4″, aldus Leefmilieu Brussel.
De controles gebeuren met behulp van camera’s met nummerplaatherkenning. Boetes bedragen 350 euro.
De lage-emissiezone wordt de komende jaren nog verder uitgebreid. In 2025 volgen de dieselvoertuigen met euronorm 5. In 2030 wil de Brusselse regering voertuigen met dieselmotoren volledig bannen. Vijf jaar later, in 2035, is het de beurt aan voertuigen met benzine/lpg-motoren.


Vlaamse socialistische ziekenfondsen worden Solidaris
De Vlaamse socialistische ziekenfondsen veranderen op 1 juli van naam. Ze worden Solidaris. De naam wordt in Wallonië al langer gebruikt. De naamsverandering geldt voor de ziekenfondsen Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen, De VoorZorg Antwerpen, De VoorZorg Limburg, Socialistische Mutualiteit Brabant en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. “Er waren verschillende merken in de verschillende provincies. Nu gaan we naar één sterk merk: Solidaris”, zo klonk het bij de aankondiging van de nieuwe naam.
Voor de leden verandert er niets. Alle diensten en terugbetalingen blijven automatisch doorlopen onder de naam Solidaris. Leden moeten zelf niets aanpassen of in orde brengen.
Socialistische Mutualiteiten, Bond Moyson en De Voorzorg hebben samen ongeveer 1,3 miljoen leden.


Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing
In Vlaanderen en Brussel worden de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens verhoogd. Het gaat om een indexaanpassing. Voor de oudste en minst milieuvriendelijke vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 0, 1 of 2 gaat het in Vlaanderen bijvoorbeeld om een verhoging van 0,236 euro per kilometer naar 0,255 euro per kilometer. Voor de meest recente en milieuvriendelijkste vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 6 gaat het in Vlaanderen om een toename van 0,159 euro per kilometer naar 0,172 euro per kilometer.
Er komen op 1 juli geen betalende tolwegen bij. In Wallonië werden de tarieven voor de kilometerheffing geïndexeerd op 1 januari.


Rabobank.be sluit spaarrekeningen af
Rabobank.be zet een nieuwe stap in het stopzetten van haar spaaractiviteiten in België. Op 1 juli worden de spaarrekeningen afgesloten. Het geld dat nog op die rekeningen staat, wordt automatisch op de zichtrekening geplaatst.
Klanten hebben nu nog drie maanden de tijd om hun geld te verhuizen naar een andere bank. Want de zichtrekeningen worden op 1 september afgesloten, meteen het einde van de activiteiten van Rabobank.be. Het geld dat dan nog bij de bank staat, is niet verloren. Het wordt overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) bij de federale overheidsdienst Financiën. Daar kan het tot dertig jaar na de overdracht worden opgevraagd.
Rabobank.be, onderdeel van de Nederlandse groep Rabobank, bestaat sinds 2002 in België. De spaarbank lokte spaarders lange tijd met hoge rentevoeten. Midden 2021 werd het einde van de Belgische spaaractiviteiten aangekondigd.


Tsjechië start als EU-voorzitter
Tsjechië neemt het roterende voorzitterschap van de Europese Unie over van Frankrijk. Van 1 juli tot 1 januari beheert de centrumrechtse regering van premier Petr Fiala de agenda van de EU en zit zijn team de EU-ministerraden in Brussel voor.
De wisseling van de wacht zal even wennen zijn in Brussel, dat de afgelopen zes maanden door het diplomatiek ervaren en doortastende Franse voorzitterschap door tal van belangrijke wetten, afspraken en plannen is geloodst. Het EU-beleid werd ook sterk beïnvloed door de plotse Russische invasie van Oekraïne eind februari. Dat gaat voorlopig niet weg.
De Tsjechen, die voor de tweede keer sinds hun aantreden als EU-lid in 2004 aan het stuur zitten, staan dan ook voor heel grote uitdagingen. Voor premier Fiala is de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de EU een belangrijk thema, zegt hij over de “eervolle” taak voor zijn land het komende halfjaar. Ook is “dringend” een versnelde energietransitie nodig: van fossiele naar duurzame brandstoffen en naar minder afhankelijkheid van Russische energie. Dat laatste is voor het voormalige Oostblokland zelf nog een hele opgave en het heeft de hulp van andere EU-landen en Brussel nodig.
Door de aanhoudende strijd in Oekraïne dreigt Tsjechië nog meer zware kost op zijn EU-bordje te krijgen, zoals de gevolgen van inflatie en een kwakkelende economie in Europa. Als de gasvoorraden in de EU niet tijdig worden aangevuld dreigt bovendien een koude winter.