Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz. Hierbij een kort overzicht.

  • Consumentenkredieten kunnen duurder worden

De kredietkosten die aangerekend mogen worden bij een consumentenkrediet, uitgedrukt als de wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s), worden door de wet beperkt. In juni worden ze opnieuw verhoogd.

De JKP’s voor kredietopeningen, waaronder de zogenaamde “kredietkaarten” met gespreide terugbetaling en de mogelijkheid om onder nul te gaan op de zichtrekening, stijgen met 1,5 procentpunt. Die kredietopeningen zullen stijgen als ze een variabele debetrentevoet hebben en het JKP tegen het maximum ligt, wat volgens de FOD dikwijls het geval is.

De maximale JKP’s voor de leningen en verkopen op afbetaling en voor de financieringshuur tot 1.250 euro stijgen met 2,5 procentpunt en die voor meer dan 1.250 euro met 2 procentpunt. De financieringshuur is een overeenkomst waarbij je een goed huurt en waarbij je na afloop van de huurtermijn de mogelijkheid hebt om het gehuurde goed te kopen.

De FOD Economie wijst erop dat de nieuwe maxima enkel van toepassing zijn op de nieuwe kredietcontracten en op de lopende contracten met een variabele debetrentevoet. Ze zijn dus niet van toepassing op de lopende contracten met een vaste debetrentevoet.

  • Rijbewijs sneller ingetrokken bij dronken rijden

De drempel om het rijbewijs van dronken bestuurders onmiddellijk voor vijftien dagen in te trekken, verlaagt vanaf 1 juni naar 1,2 promille. Tot nu bedraagt die 1,5 promille.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) maakte de verstrenging onlangs bekend in de Kamer. Hij nam de beslissing in overleg met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Het verkeersveiligheidsinstituut Vias en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde noemden de aangekondigde verstrenging een stap in de goede richting. De vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) had het daarentegen over een “doekje voor het bloeden”. “Het is onbegrijpelijk: je geeft het signaal dat het tot 1,2 promille dus nog oké is om te drinken”, aldus Koen Van Wonterghem, de gedelegeerd bestuurder van de vzw. De drie organisaties zijn voorstander van nultolerantie achter het stuur.

In België is rijden strafbaar vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed. Vanaf dat alcoholgehalte en tot de drempel voor onmiddellijke intrekking van het rijbewijs krijgen dronken bestuurders minstens een tijdelijk rijverbod van drie of zes uur en een boete.

  • Pas na drie jaar anciënniteit recht op uitkering voor tijdskrediet voor kind

Wie tijdskrediet wil nemen om te zorgen voor een kind, heeft vanaf 1 juni pas recht op een uitkering indien hij of zij minstens drie jaar bij dezelfde werkgever zit. Tot nu was dat twee jaar. Dat bevestigt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De strengere anciënniteitsvoorwaarde geldt voor alle vormen van tijdskrediet met motief ‘zorgen voor een kind’: voltijds, halftijds en een vijfde.

Het blijft wel mogelijk om met minder dan 36 maanden anciënniteit verlof te vragen aan de werkgever, maar dan gaat dat niet gepaard met een uitkering.

In februari waren er al enkele verstrengingen doorgevoerd aan het tijdskrediet. Zo krijgt een persoon die voltijds tijdskrediet wil nemen om te zorgen voor een kind, alleen nog een uitkering tot het kind 5 jaar is. Tussen 5 en 8 jaar is er geen uitkering meer. En het recht op uitkeringen voor het tijdskrediet ‘zorgen voor een kind’ werd voor alle vormen verlaagd van 51 naar 48 maanden.

Tijdskrediet om voor een kind te zorgen is niet hetzelfde als ouderschapsverlof.

  • Wettelijk kader voor ombouwen van wagens met verbrandingsmotor naar elektrisch

Voor wie een wagen met een verbrandingsmotor wil ombouwen tot een elektrisch voertuig, treedt vanaf 1 juni een koninklijk besluit in werking met een wettelijk kader. De federale overheidsdienst Mobiliteit wil die ecologische oplossing zo toegankelijker maken.

Het zogenaamde ‘retrofitting’ was in principe al mogelijk in België, maar omdat het wettelijk kader ontbrak, moesten aangepaste voertuigen in het buitenland worden goedgekeurd om daarna in ons land technisch te worden gekeurd. Een “ingewikkelde, langdurige en kostbare procedure die de meest gemotiveerde bedrijven en burgers ontmoedigde”, aldus de FOD.

Het koninklijk besluit past daar nu een mouw aan. Het legt wettelijk vast dat brandstoftanks mogen worden verwijderd en vermeldt nog een aantal technische voorschriften. Zo mogen het vermogen, de oorspronkelijke afmetingen en de technisch toelaatbare massa van het voertuig niet wijzigen.

Omdat de nieuwe regels federaal zijn, moeten de goedkeuringsinstanties voor gebruik op de openbare weg van de gewesten nu ook nog hun eigen regels publiceren. Tijdens een interministeriële conferentie is afgesproken dat ze dat zo snel mogelijk zullen doen, aldus de FOD Mobiliteit.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet reageert tevreden. “Retrofitting is een uitstekend voorbeeld van de circulaire economie toegepast op de auto-industrie”, zegt hij. Volgens de Ecolo-vicepremier zullen de nieuwe regels ervoor zorgen dat er een solide bedrijfsmodel rond kan worden gebouwd.

  • Vlaams Departement Zorg ziet het licht

Op 1 juni ziet een nieuwe Vlaamse overheidsdienst het licht: het Departement Zorg. Het ontstaat uit de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het agentschap Zorg en Gezondheid.

In het nieuwe departement worden de Vlaamse bevoegdheden rond zorg en welzijn verenigd. Het gaat om onder meer ouderenbeleid, thuiszorg, eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg, preventie, kwaliteitstoezicht en infrastructuursubsidiëring.

“De Vlaamse overheid dringt bij de zorg- en welzijnssectoren aan op meer samenwerking over disciplines en sectoren heen en wil dat gezondheidszorg meer een tandem vormt met welzijnswerk. Met deze fusie geeft ze nu zelf het voorbeeld”, klinkt het bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het nieuwe Departement Zorg zal worden geleid door Karine Moykens. Zij is al secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en waarnemend administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor het personeel verandert er niet veel. Het merendeel van de mensen van beide entiteiten was al gevestigd in het Ellipsgebouw in Brussel, en dat blijft zo.

  • Zwarte lijst voor ‘amokmakers’ in Oost-Vlaamse recreatiedomeinen

In Oost-Vlaanderen moeten bezoekers vanaf 1 juni hun identiteitskaart voorleggen wanneer ze gaan zwemmen in een provinciaal domein. Wie zich misdraagt, zal de toegang tot de domeinen ontzegd kunnen worden.

Dat staat in een nieuw zwemreglement, dat er kwam nadat in de zomer van 2022 “verschillende recreatiedomeinen met zwemwater af te rekenen kregen met een grote drukte en een reeks incidenten”, aldus de provincie.

Er zal ook gewerkt worden met een zwarte lijst: wie iets op één domein mispeutert en een toegangsverbod krijgt, zal ook op de andere domeinen geweigerd worden. Het straffend kader – welke straf voor welke overtreding – moet wel nog worden vastgelegd. Oost-Vlaanderen baat vier zwemzones uit: De Ster in Sint-Niklaas, Nieuwdonk in Berlare, Puyenbroeck in Wachtebeke en De Gavers in Geraardsbergen.