Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen, wijzigingen van de wetgeving, enz.
Hierbij een kort overzicht.
Vaccinatiecentra minder vaak open
Vanaf november zullen de Vlaamse vaccinatiecentra weer minder vaak open zijn. Wie wil kan vanaf dan ook terecht bij de apothekers en huisartsen voor een inenting.
Tegen begin november zullen 4,5 miljoen mensen de kans hebben gekregen om hun herfstbooster te laten zetten. Daarmee is de doelstelling bereikt en wordt na zeven weken de waakfase van kracht, waarmee nog gemikt wordt op 25.000 prikken per week in Vlaanderen.
Militairen krijgen maaltijdcheques
De ministerraad zette in februari hiervoor het licht op groen. Het was echter nog wachten op de publicatie van het koninklijk besluit in het Staatsblad en de wettelijke termijn voor de openbare aanbesteding voor de aanduiding van het bedrijf dat de maaltijdcheques zal afleveren.
Vanaf november krijgt elke militair een maaltijdchequekaart opgestuurd. De eerste maaltijdcheques worden in december opgeladen, op basis van het aantal gewerkte dagen in november.
Ecopower biedt geen vaste prijs meer aan
Energiecoöperatie Ecopower, die groene stroom levert in Vlaanderen, biedt voortaan geen energiecontracten met vaste prijs meer aan. In een e-mail aan zijn 56.000 coöperanten, gaf de energieleverancier aan zijn prijzen aan te passen aan de huidige marktomstandigheden. Vanaf 1 november betalen coöperanten een tarief dat wordt berekend op basis van enerzijds vaste parameters en anderzijds variabelen.
De voorbije maanden stopten ook al verschillende andere energieleveranciers, zoals Engie en Eneco, met het aanbieden van energiecontracten met een vaste prijs.
Aangepaste regels voor oldtimerkeuring
Bedoeling is vooral om de regels duidelijker te maken, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). In Vlaanderen zijn ruim 115.000 oldtimers ingeschreven.
Sinds 2018 worden alle oldtimers (voertuigen van 25 jaar en ouder) onderworpen aan een periodieke keuring. In 2021 startte minister Peeters een traject om de keuring te evalueren en indien nodig bij te sturen. Er was vooral nood aan een duidelijker en uniformer kader, voornamelijk voor voertuigen die niet langer origineel zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde wisselstukken niet meer te verkrijgen zijn.
De hervorming introduceert het oldtimerverslag dat de eigenaars van oldtimers meer zekerheid biedt over aanpassingen aan het voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen die als veilig kunnen beschouwd worden op in het verslag, dat deel uitmaakt van het keuringsbewijs.
Daarnaast worden voertuigen van voor 1 januari 1926 vrijgesteld van de periodieke keuring, omdat die voertuigen vaak cultureel erfgoed zijn, in uitstekende staat vertoeven en sporadisch op de openbare weg komen. Daarnaast genieten voertuigen onder O-plaat van voor 15 juni 1968 een vrijstelling voor het aanleveren van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20 mei 2018.
Het besluit voorziet tot slot in een procedure om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer recenter gebouwd is of zwaar verbouwd werd.
Google Hangouts verdwijnt en wordt Google Chat
Vanaf 1 november is de berichtentoepassing Google Hangouts niet langer toegankelijk. Het Amerikaanse bedrijf maakt de definitieve overstap naar Google Chat. Google Chat is een communicatiesoftware ontwikkeld door Google. Het is ontworpen voor teams en biedt gezamenlijke messaging, vergelijkbaar met concurrenten Slack en Microsoft Teams.
Controles op winterbanden in Frankrijk
Een jaar geleden, op 1 november 2021, ging in Frankrijk een wet van kracht die automobilisten verplicht om zich uit te rusten met winterbanden of sneeuwkettingen als ze in de winter in het hooggebergte willen rondrijden. Tot nu was er een zekere tolerantie om weggebruikers de tijd te geven zich aan te passen. Maar vanaf 1 november 2022 starten controles, en deelt met sancties uit. De regel geldt voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen, campers, vrachtwagens en touringcars.
Concreet zal men vanaf 1 november (en tot 31 maart) controleren en boetes geven in 48 Franse departementen (Alpen, Corsica, Centraal Massief, Massif Jura, Pyreneeën, Vogezen,…). Bij een overtreding kunnen automobilisten een boete van 135 euro krijgen en kan met hun voertuig immobiliseren.
Alle energieregulatoren gebruiken voortaan dezelfde vergelijkingsmethode voor nieuwe contracten
Tot nu gebruikten de energieregulatoren verschillende methodes voor hun prijsvergelijkingsaanbod. Dat leidde tot verwarring bij consumenten als ze een nieuw contract zochten.
Vanaf november krijgen consumenten het gemakkelijker om na te gaan welke leverancier het goedkoopste aanbod voor elektriciteit en aardgas biedt. De federale energieregulator CREG, de Vlaamse energieregulator VREG, de Brusselse energieregulator BRUGEL en de Waalse energieregulator CWaPE kwamen overeen om vanaf november een uniforme methode te gebruiken om de geschatte jaarkosten van contracten met een variabele prijs voor elektriciteit en aardgas te berekenen.
Het uitgangspunt is de nieuwe methode die de VREG al sinds mei gebruikt voor zijn V-test. Die methode maakt voor alle variabele contracten een schatting van de jaarkosten op basis van beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen.
Voordien werd gekeken naar de tarieven uit het verleden om variabele energiecontracten met elkaar te vergelijken. Maar het is logischer een inschatting te maken van de prijzen in de toekomst, zeker in een markt die erg volatiel is geworden.
Ziektebriefje voor 1 dag
Wie in een bedrijf met meer dan 50 werknemers werkt, moet binnenkort geen ziektebriefje meer binnenbrengen bij een dag afwezigheid. De regel geldt voor maximaal drie dagen afwezigheid per jaar. U kunt drie keer een dag afwezig zijn zonder attest. De regel treedt waarschijnlijk in de tweede helft van november in werking.
Asbestattest
Wie vanaf 23 november een huis of appartement verkoopt dat van voor 2001 dateert, moet een extra attest toevoegen aan zijn verkoopdossier: het asbestattest. Het geeft aan hoe asbestveilig uw woning is. Het attest moet er nog niet zijn wanneer u uw woning te koop zet. Pas bij de ondertekening van het compromis is het vereist.
Gratis vroegtijdige zorgplanning
De arts kan zijn honorarium van 93,14 euro rechtstreeks via het derdebetalerssysteem aan het ziekenfonds factureren.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) betaalt vanaf 1 november de vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning) voor patiënten in de palliatieve fase van een ongeneeslijke ziekte. Dankzij die begeleiding kan de patiënt samen met de huisarts zijn wensen voor toekomstige zorg vastleggen.
Voor de gesprekken en de planning moet de patiënt niets betalen, de arts kan zijn honorarium van 93,14 euro via het derdebetalerssysteem rechtstreeks aan het ziekenfonds factureren.
PayPal betaalt geen retourkosten meer terug
Vanaf 27 november betaalt PayPal geen retourkosten meer terug.
Wie een online aankoop deed en betaalde met PayPal, kan onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling van de retourkosten aanvragen. Vanaf 27 november stopt PayPal daarmee. ‘Tot 26 november kun je de retourbon nog afdrukken en de verzendkosten terugvragen’, zegt Test Aankoop.