Naar aanleiding van de internationale dag van de zorg op 12 mei bracht World to Win, de online broadcast van ISA, een aflevering over de strijd voor kwaliteitsvolle zorg. Een van de sprekers was Rebekka, een verpleegkundige uit Gent. Hieronder haar bijdrage. 

“Het zorgpersoneel is uitgeput. Er is een groot tekort aan personeel, wat leidt tot hyperflexibiliteit. Dit is rampzalig voor het personeel en voor de patiënten, met soms lange wachtlijsten. Noch de directies noch de regering biedt ons echte oplossingen. Ze beperken zich tot individuele ‘oplossingen’ die geen antwoord bieden op het maatschappelijk probleem in de zorg. Ze gaan immers voorbij aan het jarenlange gebrek aan de investeringen die nodig zijn om kwaliteitsvolle zorg aan de patiënten aan te bieden en om goede werkomstandigheden voor het zorgpersoneel mogelijk te maken. De woede onder het personeel neemt toe. Dat zagen we al op de betoging van 31 januari en straks ook op 13 juni. In het verleden dachten we in de zorg vaak dat we niet konden staken omdat we verantwoordelijk zijn voor de patiënten. Nu zien steeds meer collega’s de noodzaak om te staken, niet alleen voor ons maar ook voor de patiënten. Er is geen gebrek aan strijdbaarheid, maar de beweging moet naar een hoger niveau gebracht worden. Er is een actieplan nodig om te winnen.”

Bekijk de volledige aflevering op https://www.youtube.com/watch?v=YUg5Ydr_f1w

Bron: LSP