Er is al langer sprake van het nieuwe toewijzingssysteem in de sociale huur. Dat heeft grote gevolgen voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. De Vlaamse regelgeving is ondertussen klaar en lokale besturen, woon- en welzijnsorganisaties moeten er nu mee aan de slag. 

Op 13 oktober, 14:00-15:30 organiseren SAM en het Vlaams Huurdersplatform hierover een webinar.

  • Nina Van Acker (Wonen Vlaanderen) licht in dit webinar eerst de Vlaamse regelgeving toe.
  • Wim Boone van HUURpunt zal daarna een kritische reflectie geven over het nieuwe systeem vanuit het perspectief van de meest kwetsbare kandidaat-huurders.
  • Mauranne Debosschere neemt ons vervolgens mee in de visie/aanpak die W13 in het licht van het nieuwe toewijzingssysteem heeft ontwikkeld.
  • Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) sluit het webinar af met enkele aanbevelingen om woon- en welzijnsactoren te versterken in de lokale toepassing van het nieuwe toewijzingssysteem.

Dit webinar is gericht op mensen die professioneel met de thematiek in aanraking komen en een vervolg op het webinar ‘Toegang tot sociale huur’ (27 april 2021) en is een gezamenlijk initiatief van SAM en het Vlaams Huurdersplatform.

Inschrijven en praktische informatie via SAM.