De regering broedt op een verhoging van de bestaande effectentaks. Die taks van 0,15 procent op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro brengt momenteel 430 miljoen euro op. Door het tarief te verhogen, zou dat bedrag nog eens 150 miljoen euro hoger moeten liggen. Al is de kogel nog niet door de kerk.
Dat is ook zo voor de overwinsttaks die de woekerwinsten van energiebedrijven moet afromen. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) wil daar de komende twee jaar 4,7 miljard euro mee binnenhalen. Ze is strenger dan Europa voorschrijft en belast alle winst boven de 130 euro per kWh af. CD&V en MR staan op de rem en willen niet verder gaan dan Europa adviseert. Maar Van der Straeten zwaait met een rapport van energiewaakhond CREG, dat voor de nucleaire sector al van een overwinst spreekt vanaf 80 euro. Open VLD neemt een tussenpositie in.
Om bedrijven te helpen die kreunen onder de hoge energiefacturen en een forse indexering van de lonen, wil Vivaldi sleutelen aan de patronale bijdragen. Werkgevers zouden die bijdragen – die nog eens bovenop de indexering komen – pas later of misschien zelfs helemaal niet moeten betalen. Socialisten en groenen pleiten voor het eerste, de liberalen voor het tweede. Wellicht wordt het een mix van de twee, met grotere steun voor energie-intensieve ondernemingen.
De woonbonus voor de eerste woning is in Vlaanderen al afgeschaft, maar die voor de tweede woonst – nog een federale bevoegdheid – nog niet. MR gooide zich vorig jaar voor een schrapping, maar het dossier ligt nu weer op tafel. Vraag is of de Franstalige liberalen dit privilege in deze crisistijden een tweede keer in stand kunnen houden.
Premier Alexander De Croo stelt voor om zijn loon en dat van zijn ministers met 20.000 euro te verlagen, een vermindering met 8 procent, evenveel als de vier voorbije indexeringen. Alle regeringspartijen zijn voor, al pruttelt de MR ook hier tegen. De Waalse regering volgt overigens het federale voorbeeld. Of de Vlaamse regering volgt, is nog niet duidelijk.
Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) moet dit en volgend jaar 50 en 100 miljoen euro besparen op de RVA. Een voorstel om de uitkeringen voor tijdskrediet, ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking te verlagen, is ondertussen al van tafel geveegd. Maar Dermagne sleutelt wel aan het voltijds tijdskrediet. Nu kan dat worden opgenomen voor kinderen tot 8 jaar. Aangezien kinderen vanaf 6 naar school moeten, kan die leeftijd wel worden verlaagd naar 5 jaar. Voor deeltijds tijdskrediet blijft het wel 8 jaar. De maatregel moet 12,5 miljoen euro opleveren. Daarnaast schrapt de minister ook nog outplacementpremies en subsidies voor het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen.
Een nieuwe arbeidsmarkthervorming ligt niet op tafel, al koppelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez fiscale maatregelen wel aan een nieuw plan. De Vlaamse liberalen vragen wel dat studenten meer uren mogen presteren en ook de regels voor flexijobs worden versoepeld.
Mogelijk komen er ook besparingen op de politie. Het sociaal akkoord dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begin dit jaar – voor het uitbreken van de crisis – met de politiebonden afsloot, zorgde voor een loonsverhoging van zo’n 5 procent. Of dat na de vele indexeringen van de voorbije maanden nog houdbaar is, daar hebben verschillende partijen vragen bij. Al kan er ook op andere politieposten beknibbeld worden.
Of de politiebonden dat graag zullen horen is een andere zaak.
In de begrotingstabellen voor 2023 en 2024 staat al 400 miljoen euro aan extra inkomsten ingeschreven uit een nieuwe digitaks en een minimumbelasting voor multinationals.
Maar omdat die taksen op Europees niveau nog niet geregeld zijn, moet de federale regering zelf aan de slag. Op tafel ligt een voorstel om heel grote bedrijven extra te belasten via de vennootschapsbelasting. Bron: GVA