Een groep van bijna 140 landen over de hele wereld heeft afgesproken dat multinationals, ongeacht het land waar zij gevestigd zijn, altijd minimaal 15 procent winstbelasting moeten betalen. De EU wil die regel als blok invoeren per 1 januari 2023. Maar daar hebben de lidstaten tot nu toe nog geen overeenstemming over kunnen bereiken.
Inzet is om dat met de gehele Europese Unie tegelijk te doen, maar niet alle lidstaten zijn daar al klaar voor. Daardoor dreigt een jaar uitstel.
Neutr-On betreurt het ten zeerste dat de minimumbelasting niet op 1 januari 2023 wordt ingevoerd, maar begrijpt wel het belang van de unanimiteit. Alleen als alle lidstaten instemmen kan het minimumtarief worden ingevoerd. Er zijn vijf lidstaten die nog twijfelen en uitstel wensen.
De minimumbelasting voor de multinationals moet in de hele EU tegelijk worden ingevoerd.
Om dit te bereiken is enige coördinatie nodig van de belastingen die in lidstaten worden geheven. De EU probeert indirecte belastingen, zoals btw, waar nodig te harmoniseren. Ook stelt de EU de douanetarieven vast die geheven worden op importgoederen. De EU heeft geen bevoegdheden als het gaat om directe belastingen, zoals inkomsten- of vermogensbelasting. Daar beslissen de lidstaten zelf over.
Het fiscaal beleid van de Europese Unie moet voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat, die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. Verder is het fiscaal beleid bedoeld om nationale belastingregels in te perken die obstakels kunnen vormen voor EU-burgers om in een andere lidstaat te werken. Het beleid moet dus verstoringen in de interne markt voorkomen.
Een belangrijkste EU-discussie is de discussie over de belasting op techreuzen. Er komt een wereldwijd minimumbelastingtarief van 15%. Multinationals zullen belasting moeten betalen in de landen waar zij actief zijn en waar zij gevestigd zijn. Eind 2021 diende de Commissie de eerste voorstellen in om dit in wetgeving te gieten.