Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het BaO
Wijziging aan BaO/2001/10. De toelatingsvoorwaarden lager onderwijs wijzigen vanaf schooljaar 2021-2022 n.a.v. de verlaging van de aanvang van de leerplicht. Zo is er o.m. extra aandacht voor de kennis van het Nederlands en worden vijfjarige kleuters minstens 290 halve dagen aanwezig verwacht.

Breng het betrokken personeel op de hoogte van de omzendbrieven.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.