De Nederlandse partij Forum voor Democratie wil op termijn eigen scholen oprichten

door Niels Geerinck  in PALnws

Forum voor Democratie wil inzetten op het creëren van eigen scholen. De partij liet alvast een stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel om het project te kunnen realiseren.  

De partij richtte de ‘Tocqueville Stichting’ op. De stichting is vernoemd naar de Franse politiek filosoof en socioloog Alexis de Tocqueville (1805-1859), die vooral bekendheid verwierf door zijn twee doorslaggevende werken: “Democratie in Amerika” en “Het Ancien Regime en de Revolutie”. Forum voor Democratie-voorzitter Thierry Baudet gaf al meermaals aan dat de Franse intellectueel een inspiratiebron vormt voor de ideologische grondslagen van zijn partij.

Forum wil de stichting inzetten om “klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance instituut te geven” en daarmee vormt het een directe uitloper van het wetenschappelijk bureau van de partij.

De directeur van het Renaissance Instituut, Peter van Duyvenvoorde, zal zetelen in het bestuur van de Tocqueville Stichting. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen en Statenlid Ralf Dekker zullen hem vervoegen.

Verzuiling

Het onderwijsproject maakt deel uit van een grotere ‘parallelle maatschappijvisie‘ die de partij aanhangt. Forum wil binnen afzienbare tijd inzetten op een eigen woningenmarkt, cryptomunt en zelfs een FvD-datingapp. “We moeten onze eigen sociaaleconomische verbanden creëren. We moeten elkaar in leven gaan houden, want dat doen zij ook“, zo klonk het vorig jaar bij Baudet.

Op termijn moeten daar dus scholen en universiteiten bijkomen, zo blijkt uit de oprichting van het instituut. “We dachten dat we dit een beetje ongezien konden doen. Maar wij hebben wel vaker gezegd dat we het belangrijk vinden een bredere beweging vorm te geven. Dat we een nieuwe zuil, een netwerk van activiteiten, willen oprichten. Daar kan een school ook bij horen.”, aldus Dekker.

Een termijn is vooralsnog onbekend en er is ook nog geen uitsluitsel over waar de scholen zouden worden opgericht. “Je moet dit ook bij het ministerie registreren, dus we moeten nog door heel wat hoepels springen. Maar de gedachte is om dit via een aparte rechtspersoon te doen”, zo klinkt het.

Dekker maakt zich sterk dat het schoolproject niet enkel bijvalt krijgt binnen de kringen van zijn partijgenoten. Het zal breder worden getrokken. “Wij delen de gedachten over zo’n schooltype met veel meer mensen dan de leden van FvD. Dat is wel de kernbeweging. Maar niet de enige”, besluit het Statenlid.

Vrijheid van onderwijs

Het Nederlands ministerie van Onderwijs stelt dat ‘in principe iedereen in Nederland vrij is een school op te richten’ maar benadrukt wel dat er steeds aan geldende voorwaarden moet worden voldaan. “De Inspectie van het Onderwijs toetst de nieuwe school sowieso vooraf aan verschillende voorwaarden, zoals de inhoud van het onderwijs en hoe de school invulling gaat geven aan de wettelijke opdracht om leerlingen kennis en respect bij te brengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De school moet daaraan voldoen, anders mag de school niet gesticht worden.”

Misschien ook een goed idee om het Vlaams onderwijs te verbeteren.