Stress is steeds vaker de oorzaak van ziekteverlet bij de federale ambtenaren.

De cijfers komen van Medex, een dienst binnen Volksgezondheid die tal van medische expertisen uitvoert voor overheidspersoneel. Daaruit blijkt dat 40,4 procent van de mensen die vorig jaar buiten strijd waren, stress als oorzaak gaven. In 2020 ging het nog om 36,2 procent en in 2017 lag het cijfer op 33,4 procent.

‘Of die stress rechtstreeks voortkomt van het werk, weten we niet uit de analyse van de ziektebriefjes. Wat ik wél weet: stress die niet weggenomen wordt, leidt vaak tot burn-outs’, reageert minister De Sutter. ‘Daarom ben ik tevreden dat er steeds meer van onze mensen de weg vinden naar manieren om burn-outs te voorkomen.’ Ze doelt daarmee op de loopbaanbegeleiding, die de federale overheid intern aanbiedt. Vorig jaar maakten 378 mensen er gebruik van, tegenover 212 in 2020. Die stijging wijt De Sutter aan de pandemie en het feit dat steeds meer mensen openlijk praten over hun mentale gezondheid. Bijna alle deelnemers (96 procent) nemen na zo’n traject hun loopbaan in handen, wat kan leiden tot aanpassingen van de functie, een opleiding, een andere baan of een betere balans tussen werk en privé, legt de minister uit.

Extra middelen

Ze wil in elk geval investeren in nog meer loopbaanbegeleiders, want nu zijn het vooral hoopopgeleide ambtenaren die hun weg naar loopbaanadvies vinden. Ook voerde ze het recht op deconnectie in, net als andere maatregelen om de mentale gezondheid te bevorderen, zoals extra stress- en burn-out-coaches en meer budget voor opleidingen over veerkracht, deconnectie en mentale gezondheid op het werk.

De Sutter benadrukt ook dat ambtenaren de laatste jaren telkens opnieuw besparingen moesten slikken. ‘Hetzelfde werk moet dus gedaan worden met veel minder volk. Daardoor neemt de werkdruk en de stress toe’, aldus de minister van Ambtenarenzaken. ‘Meer erkenning en respect voor hun werk zou geweldig zijn. Daarom klop ik op tafel om budget te voorzien voor een nieuw sectorakkoord, ook al zijn het budgettair moeilijke tijden’.