De dagen tijdelijke werkloosheid door corona worden niet gelijk gesteld voor de werknemers van het paritair comité 200. Dat betekent een aanzienlijk verlies op de eindejaarspremie van 480.000 bedienden.
Door de coronacrisis werden veel werknemers van de ene op de andere dag tijdelijk werkloos. De vakbonden wijzen erop dat het grootste deel van de cao’s in de sectoren die ze vertegenwoordigen, niet voorzien in een gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid voor de toekenning van de eindejaarspremie.
“De vakorganisaties hebben op interprofessioneel en vervolgens sectoraal niveau meermaals garanties gevraagd voor de betaling van de eindejaarspremies. Onder meer in de sector van het pc 200 werden gesprekken gevoerd. De werknemersvertegenwoordigers eisten dat er een volledige eindejaarspremie zou worden betaald, ook al waren de werknemers tijdens de crisis periodiek tijdelijk of economisch werkloos geweest”, aldus ACV Puls, BBTK en ACLVB in een persbericht. “Die vraag werd door de werkgevers van tafel geveegd. We betreuren dit ten zeerste, net als het feit dat het sociaal fonds niet tussengekomen is (zoals wel het geval was in andere paritaire comités) om de kost van de gelijkstelling te verdelen.”
Concreet wil dit volgens de vakbonden zeggen dat de eindejaarspremie van de werknemers van het pc 200 een stuk lager zal liggen. Ook al kon er dan op sectorvlak geen akkoord worden bereikt, toch blijven bedrijfsakkoorden mogelijk.
Volgens de laatste informatie van de regering zou de RVA tussenkomen en een compensatie betalen. Maar het staat vast dat dit het financiële verlies van de benadeelde werknemers niet volledig zal compenseren.