De energiecrisis toont het falen van de liberalisering van de sector. In handen van private bedrijven die enkel uit zijn op steeds meer winsten, zijn onze energiefacturen onbetaalbaar en wordt bovendien onvoldoende werk gemaakt van de noodzakelijke groene transitie. LSP pleit voor de nationalisatie van de volledige energiesector onder de controle en het beheer van de werkende klasse. Aan de hand van enkele sleutelartikels uit maandblad De Linkse Socialist verduidelijken we dit standpunt.

Daarna volgen enkele teksten van Lenin en Trotski die schetsen hoe marxisten tegenover de eis van nationalisatie staan en hoe dit een overgangseis is in de strijd voor een socialistische samenleving.

Tot slot publiceren we een tekst over hoe een democratisch geplande economie eruit ziet.

60 pagina’s, uitgegeven in april 2023Nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie – Webshop van socialisme.be